Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Kúpna zmluva
179/2023
97,69 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Hruška
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
215/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
23. November 2022
Kúpna zmluva
290/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Varga Ferdinand, Vargová Anna
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708 HM 2023/2/00001
100,00 € Mesto Sládkovičovo MVDr. Pavol Bartaloš
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
151/2023
101,24 € Mesto Sládkovičovo Silvia Némethová
3. August 2023
Kúpna zmluva
176/2023
101,24 € Mesto Sládkovičovo Dominik Gál
3. August 2023
Kúpna zmluva
181/2023
101,24 € Mesto Sládkovičovo Marián Brunner
16. Január 2024
Nájomná zmluva č. 460-2-2023
6/2024
107,19 € GGSTAV s.r.o. Mesto Sládkovičovo
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
164/2023
107,63 € Mesto Sládkovičovo Igor Hanik
3. August 2023
Kúpna zmluva
177/2023
107,63 € Mesto Sládkovičovo Jozef Slaminka
3. August 2023
Kúpna zmluva
180/2023
109,41 € Mesto Sládkovičovo Adam Pipíš
26. Jún 2023
Kúpna zmluva
143/2023
110,12 € Mesto Sládkovičovo Tibor Pethő
3. August 2023
Kúpna zmluva
182/2023
110,12 € Mesto Sládkovičovo Švihran Michal, Švihran Maroš
13. November 2023
Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom bytovým domom
241/2023
110,12 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Ruman
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/10 na opakovaný nájom č. 6
88/2022
110,72 € Mesto Sládkovičovo Miloslava Nagyová
3. August 2023
Kúpna zmluva
178/2023
113,32 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Pelecová
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 5
92/2022
115,72 € Mesto Sládkovičovo Peter Hulín
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/15 na opakovaný nájom č. 2
141/2022
115,72 € Mesto Sládkovičovo Monika Ševčíková
25. September 2023
Kúpna zmluva
214/2023
119,00 € Mesto Sládkovičovo Jaeyeong Park, Bo Mi Park
21. Marec 2024
Kúpna zmluva
55/2024
119,00 € Mesto Sládkovičovo PhDr.Pišiová Michaela, PhDr. Ladislav Piši, Piši Oliver