Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
153/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
6. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
154/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestenie Z-BOXu
166/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
2. August 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2023 Materiálno technické vybavenie
173/2023
0,00 € VAREZ INTERIER s.r.o., Unín Mesto Sládkovičovo
11. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
190/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_265 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
200/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_674 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
201/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_084 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
202/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
5. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
204/2023
0,00 € MATEO GROUP s.r.o., ACTIVITY MEDIA, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
217/2023
0,00 € Laurand Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
218/2023
0,00 € SMINLO, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
9. Október 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2021
225/2023
0,00 € iSiete s.r.o. Mesto Sládkovičovo
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Zmluvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62/59
234/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sládkovičovo
7. November 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci - Magenta Mobile
237/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Sládkovičovo
15. November 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
247/2023
0,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Dohoda č. 23/05/010/38
244/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Mesto Sládkovičovo
22. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
253/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
30. November 2023
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
259/2023
0,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Mesto Sládkovičovo
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 150/2021 zo dňa 28.10.2021
261/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Sládkovičovo
7. December 2023
Zmluva č. 264/2023 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre umiestnenie infraštruktúry
264/2023
0,00 € GreenWay Infrastructure s.r.o. Mesto Sládkovičovo