Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
621 HM 2022/2/C0015
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kormanová
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
647 HM 2023/2/A0111
15,00 € Mesto Sládkovičovo Viktória Brezanská
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
654 HM 2023/2/C0083
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kukiová
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
657 HM 2023/2/00728
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
658 HM 2023/2/00729
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
662 HM 2023/1/00009
15,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Čambál
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
663 HM 2023/2/C0081
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Molnárová
27. Apríl 2022
Zmluva
54/2022
20,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Križanová
1. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
600 HM 2022/2/C0021
20,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Tóthová
8. August 2022
Zmluva
217/2022
20,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Križanová
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-016
16/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-017
17/2023
20,00 € Mesto Sládkovičovo CBC Slovakia s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
567 HM 2022/1/00467
30,00 € Mesto Sládkovičovo Karoly Bock
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
569 HM 2027/1/01314
30,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Kišš
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
633 HM 2022/1/00926
30,00 € Mesto Sládkovičovo Ivan Šafárik
4. Júl 2022
Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve
116/2022
32,18 € Mesto Sládkovičovo Detská organizácia Fénix
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
566 HM 2022/2/C0146
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Bitto
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
570 HM 2022/2/00458
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Dubec