Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
153/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
6. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
154/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestenie Z-BOXu
166/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Mesto Sládkovičovo
2. August 2023
Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 1/2023 Materiálno technické vybavenie
173/2023
0,00 € VAREZ INTERIER s.r.o., Unín Mesto Sládkovičovo
11. August 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
190/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_265 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
200/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_674 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
201/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_084 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
202/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Sládkovičovo
5. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
204/2023
0,00 € MATEO GROUP s.r.o., ACTIVITY MEDIA, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
217/2023
0,00 € Laurand Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. September 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-6-2019
218/2023
0,00 € SMINLO, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
13. Jún 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
105/2022
1,00 € Mesto Sládkovičovo Packeta Slovakia s.r.o.
31. August 2023
Nájomná zmluva
203/2023
1,00 € Základná škola s materskou školou S. Petőfiho s vjm Mesto Sládkovičovo
27. September 2023
Nájomná zmluva
216/2023
1,00 € Mesto Sládkovičovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
618 HM 2022/1/01197
12,00 € Mesto Sládkovičovo František Radványi
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
629 HM 2022/1/00290
12,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
660 HM 2023/2/00263
12,00 € Mesto Sládkovičovo Gustáv Gallée
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
674 HM 2023/1/00200
14,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Vlasta Čiháková
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
568 HM 2022/1/E0343
15,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Farkaš, DSS Šoporňa
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
572 HM 2022/2/A0026
15,00 € Mesto Sládkovičovo Štefan Néma