Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
584 HM 2023/1/00804
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Chovancová
24. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
593 HM 2022/2/C0072
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Chudá
27. Jún 2022
Nájom hrobového miesta
594 HM 2022/2/A0021
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marianna Benešová
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
595 HM 2022/2/A0110
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zlatica Láncošová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
596 HM 2022/2/00532
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Nagy
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
597 HM 2022/1/00340
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Rumanová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
601 HM 2022/1/01008
15,00 € Mesto Sládkovičovo Emil Kriška
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
610 HM 2022/1/00126
15,00 € Mesto Sládkovičovo František Šmuro
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
612 HM 2022/1/00741
15,00 € Mesto Sládkovičovo František Šmuro
21. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
613 HM 2022/1/00869
15,00 € Mesto Sládkovičovo Oľga Daniová
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
619 HM 2022/1/00791
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ondrej Lóczi
3. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
621 HM 2022/2/C0015
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kormanová
22. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
627 HM 2024/1/00665
15,00 € Mesto Sládkovičovo Ľudmila Ostererová
10. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
635 HM 2023/2/00489
15,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Čanová
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
647 HM 2023/2/A0111
15,00 € Mesto Sládkovičovo Viktória Brezanská
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
654 HM 2023/2/C0083
15,00 € Mesto Sládkovičovo Eva Kukiová
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
657 HM 2023/2/00728
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
658 HM 2023/2/00729
15,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Krátky
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
662 HM 2023/1/00009
15,00 € Mesto Sládkovičovo Vladimír Čambál
15. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
663 HM 2023/2/C0081
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Molnárová