Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 150/2021 zo dňa 28.10.2021
273/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Sládkovičovo
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. § 685 Občianskeho zákonníka, ktorá bola napísaná medzi zmluvnými stranami dňa 18.12.2023
5/2024
0,00 € TP stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
25. Január 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
7/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Mesto Sládkovičovo
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
20/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sládkovičovo
20. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z-302021AVZ7-1756/2021 zo dňa 14.10.2021
24/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo
13. Jún 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
105/2022
1,00 € Mesto Sládkovičovo Packeta Slovakia s.r.o.
31. August 2023
Nájomná zmluva
203/2023
1,00 € Základná škola s materskou školou S. Petőfiho s vjm Mesto Sládkovičovo
27. September 2023
Nájomná zmluva
216/2023
1,00 € Mesto Sládkovičovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
27. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
618 HM 2022/1/01197
12,00 € Mesto Sládkovičovo František Radványi
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
629 HM 2022/1/00290
12,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Gollvitzerová
9. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
660 HM 2023/2/00263
12,00 € Mesto Sládkovičovo Gustáv Gallée
26. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
674 HM 2023/1/00200
14,00 € Mesto Sládkovičovo Ing. Vlasta Čiháková
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
568 HM 2022/1/E0343
15,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Farkaš, DSS Šoporňa
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
572 HM 2022/2/A0026
15,00 € Mesto Sládkovičovo Štefan Néma
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575 HM 2022/1/00621
15,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
581 HM 2022/2/00905
15,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Nagyová
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
583 HM 2022/2/C0186
15,00 € Mesto Sládkovičovo Klaudia Fóková
3. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
584 HM 2023/1/00804
15,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Chovancová
24. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
593 HM 2022/2/C0072
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Chudá
27. Jún 2022
Nájom hrobového miesta
594 HM 2022/2/A0021
15,00 € Mesto Sládkovičovo Marianna Benešová