Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
96/2022
39,43 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
573 HM 2022/1/01071
40,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
609 HM 2022/1/00488
40,00 € Mesto Sládkovičovo František Šmuro
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
622 HM 2022/2/00213
40,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Nedoma Mancalová
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
643 HM 2023/2/00935
40,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubica Pagáčová
14. Jún 2022
Zmluva
107/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Silvia Michaleková
15. Jún 2022
Zmluva
108/2022
50,00 € Mesto Sládkovičovo Ervin Červenka
1. Jún 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
97/2022
68,07 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
78/2022
69,27 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
602 HM 2022/2/00249
70,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Budaiová
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
646 HM 2023/1/00178
70,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Keglovičová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/4 na opakovaný nájom č. 1
142/2022
95,72 € Mesto Sládkovičovo Edita Kovácsová
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
215/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
23. November 2022
Kúpna zmluva
290/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Varga Ferdinand, Vargová Anna
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/10 na opakovaný nájom č. 6
88/2022
110,72 € Mesto Sládkovičovo Miloslava Nagyová
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 5
92/2022
115,72 € Mesto Sládkovičovo Peter Hulín
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/15 na opakovaný nájom č. 2
141/2022
115,72 € Mesto Sládkovičovo Monika Ševčíková
14. September 2022
Zmluva o práve používania Služby ELWIS
245/2022
120,00 € Mesto Sládkovičovo JRK Slovensko s.r.o.
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/20 na opakovaný nájom č. 6
89/2022
120,72 € Mesto Sládkovičovo Monika Kramaricsová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/14 na opakovaný nájom č. 1
143/2022
125,72 € Mesto Sládkovičovo Bianka Grunzová