Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
580 HM 2023/2/00316
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
579 HM 2022/1/00135
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582 HM 2022/2/00759
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Nagyová
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
585 HM 2022/1/01215
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Brestak
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
586 HM 2022/2/00175
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Kirpálová
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
587 HM 2022/2/00661
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Hrbán
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
588 HM 2022/2/00107
35,00 € Mesto Sládkovičovo Silvester Lancz
14. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
589 HM 2022/1/00039
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Somogyiová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
590 HM 2022/2/00546
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Töröková
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
591 HM 2022/2/00163
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
592 HM 2022/2/00382
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
598 HM 2023/2/00517
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
599 HM 2023/1/00894
35,00 € Mesto Sládkovičovo Sylvia Cichová
12. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
603 HM 2022/2/00215
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Antaleková
2. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
604 HM 2026/2/00901
35,00 € Mesto Sládkovičovo Anna Krišková
6. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
605 HM 2022/1/00229
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mikuláš Platthy
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
606 HM 2022/2/00839
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Majová
8. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
607 HM 2023/2/00074
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Majová
12. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
608 HM 2022/1/00595
35,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Kadašová
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
611 HM 2022/1/01306
35,00 € Mesto Sládkovičovo František Šmuro