Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003660
232/2023
885 432,81 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 722/CC/23
240/2023
850 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
20. September 2022
Zmluva o dielo
251/2022
749 468,21 € Mesto Sládkovičovo INVEX spol. s r.o., Trnava
8. August 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 34/2023 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
188/2023
694 492,61 € Genesis pozemné stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 34/2023 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".
34/2023
641 758,65 € GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. Mesto Sládkovičovo
13. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003660, názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQK5
92/2024
600 980,98 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
21. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve
252/2022
517 014,06 € Mesto Sládkovičovo MBM-GROUP, a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o dielo
167/2023
437 188,34 € Genesis pozemné stavby s.r.o. Mesto Sládkovičovo
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M502-431-16 zo dňa 16.06.2020
196/2023
393 189,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo
19. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2023
327 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava Mesto Sládkovičovo
2. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-112
239/2022
272 799,00 € Mesto Sládkovičovo Fond na podporu športu, Bratislava
11. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.181/2021
280/2022
221 694,47 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
23. November 2022
Zmluva o dielo č. 289 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
289/2022
201 506,89 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
16. November 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo
283/2022
191 860,44 € Mesto Sládkovičovo Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/59
241/2022
191 365,56 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Sládkovičovo
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Vodozádržné opatrenia v meste Sládkovičovo
260/2023
191 365,56 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sládkovičovo
27. September 2023
Dodatok č. 24 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
215/2023
162 673,22 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
14. November 2022
Zmluva o dielo, Kanalizácia Nový dvor
281/2022
152 490,60 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
30. November 2023
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb "Obstaranie a montáž vzduchotechniky"
258/2023
125 284,44 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
131/2023
90 000,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.