Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2022
Kúpna zmluva dodávka techniky pre zberný dvor v Sládkovičove č. RG /04/2022
94/2022
84 960,00 € Mesto Sládkovičovo TagriS s.r.o.
11. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 147/2021
264/2022
78 094,10 € Mesto Sládkovičovo Sketon, s.r.o.
3. Máj 2022
Zmluva o úvere č. 400/CC/22
59/2022
75 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská sporiteľňa, a.s.
4. Máj 2022
Zmluva o dielo
52/2022
62 405,38 € Mesto Sládkovičovo ŠEVČÍK s.r.o.
20. December 2023
Zmluva o dielo "Vybudovanie spevnených plôch pre Materskú školu Fučíkova v meste Sládkovičovo".
268/2023
50 421,67 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
48/2022
50 000,00 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
17. Apríl 2023
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
95/2023
45 670,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava
2. Máj 2022
Zmluva o dielo
57/2022
42 978,88 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
30. Január 2024
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo "Vybudovanie spevnených plôch pre Materskú školu Fučíkova v meste Sládkovičovo
13/2024
39 858,13 € Technické služby Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo
11. Január 2024
Zmluva o dielo. Obstaranie detského ihriska a oplotenia areálu MŠ v Sládkovičove
2/2024
36 536,24 € EH bau, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
15. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 0312/2023 Rezervačný systém
138/2023
34 866,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 Materiálno technické vybavenie
152/2023
34 680,00 € VAREZ INTERIER s.r.o., Unín Mesto Sládkovičovo
1. August 2023
Zmluva o dielo
172/2023
34 264,32 € Ecoprogress s.r.o. Mesto Sládkovičovo
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
195/2023
30 000,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
23. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 Interiérové vybavenie
142/023
27 485,98 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 222
222/2023
27 300,00 € HR-PROJECT, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
28. December 2023
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu
271/2023
26 280,00 € Kováč Architects s.r.o. Mesto Sládkovičovo
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 2023191201
269/2023
26 020,80 € Fidelity Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
14. Február 2024
Návrh - Zmluvy o dielo č. 17/2024
17/2024
25 479,04 € Savingplus spol. s r.o. Mesto Sládkovičovo
8. August 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
187/2023
24 120,00 € ČSOB Leasing, a.s. Mesto Sládkovičovo