Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
95/2023
45 670,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava
2. Máj 2022
Zmluva o dielo
57/2022
42 978,88 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
15. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 0312/2023 Rezervačný systém
138/2023
34 866,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
3. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 Materiálno technické vybavenie
152/2023
34 680,00 € VAREZ INTERIER s.r.o., Unín Mesto Sládkovičovo
1. August 2023
Zmluva o dielo
172/2023
34 264,32 € Ecoprogress s.r.o. Mesto Sládkovičovo
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
195/2023
30 000,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
23. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 Interiérové vybavenie
142/023
27 485,98 € NOMIland s.r.o. Mesto Sládkovičovo
8. August 2023
Zmluva o spotrebnom úvere
187/2023
24 120,00 € ČSOB Leasing, a.s. Mesto Sládkovičovo
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
82/2023
22 800,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
21. September 2023
Kúpna zmluva
212/2023
21 700,00 € Mesto Sládkovičovo Providentia, občianske združenie
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
56/2022
21 600,00 € Mesto Sládkovičovo PROVIDENTIA
17. Február 2023
Zmluva o dielo
25/2023
19 247,27 € Mesto Sládkovičovo Technické služby Sládkovičovo
8. Jún 2023
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta
132/2023
18 340,00 € Mesto Sládkovičovo CMT Group s.r.o.
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
87/2022
17 000,00 € Mesto Sládkovičovo Peter Bacigál
14. Júl 2022
Zmluva o dielo
126/2022
16 750,75 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
40/2023
16 000,00 € Mesto Sládkovičovo Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo
27. Júl 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022. Dodávka služieb stavebného dozoru.
206/2022
11 820,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
12. Júl 2022
Dodatok č. 1, reg. č. 87/2022-2060-3230-0162 k Zmluve o poskytnutí dotácie reg. č. 40/2020-2060-4210-0162 uzatvorenej dňa 27.10.2021
125/2022
11 205,25 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Október 2022
Mandátna zmluva č. 2/2022
268/2022
10 800,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura
95/2022
10 000,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský futbalový zväz