Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/17 na opakovaný nájom č. 3
56/2023
202,74 € Mesto Sládkovičovo Katarína Schreiberová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/9 na opakovaný nájom č. 2
135/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Renata Hollósyová
27. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 2
210/2022
200,25 € Mesto Sládkovičovo Ivan Madro
23. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 460-1-2022
84/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo SIMEX SK, s.r.o.
8. August 2022
Zmluva o dielo
219/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Folklórna skupina Dudváh
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
36/2023
200,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 3
46/2023
193,15 € Mesto Sládkovičovo Štefan Barcúch
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 5
235/2022
192,74 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
144/2022
190,95 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 2
181/2022
188,15 € Mesto Sládkovičovo Štefan Barcúch
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/16 na opakovaný nájom č. 2
186/2022
187,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Balážová
15. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/206/16 na opakovaný nájom
62/2023
187,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Balážová
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2017
75/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo JURMI AGRO s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
80/2022
184,74 € Mesto Sládkovičovo Molnárová Kristína
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-4-2020
70/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo BLACK WOLF, s.r.o.
19. September 2022
Nájomná zmluva č. 460-3-2022
249/2022
184,42 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
26. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 2
236/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Katarína Reindlová
25. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 2
274/2022
183,15 € Mesto Sládkovičovo Eva Halászová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
212/2022
182,74 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 4
149/2022
182,70 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Katona