Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/12
69/2023
274,42 € Mesto Sládkovičovo Melinda Csáki
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta žiadateľa do distribučnej sústavy
65/2023
273,02 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná a.s.
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 2
195/2022
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 3
49/2023
272,74 € Mesto Sládkovičovo Roman Bobál
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
216/2022
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
194/2023
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
23. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/11
66/2023
262,74 € Mesto Sládkovičovo Toth Attila Iozsef
7. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/11
157/2023
262,74 € Iveta Drozdová, Jozef Drozd Mesto Sládkovičovo
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
101/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/11 na opakovaný nájom č. 2
183/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Tibor Karika
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 3
44/2023
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/2 na opakovaný nájom č. 3
80/2023
252,74 € Mesto Sládkovičovo František Bertók
6. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 6
90/2023
252,74 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
10/2023
252,45 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
63/2023
250,00 € Mesto Sládkovičovo Stella Production, s.r.o., Bratislava
4. Júl 2022
Dodatok č. 18 k Nájomnej zmluve
117/2022
249,01 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 7
18/2023
247,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
4. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 3
119/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Šeböková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 2
158/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Šeböková