Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 4
245/2023
242,74 € Ingrid Aliehová Mesto Sládkovičovo
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
33/2024
240,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice slovenskej Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/25 na opakovaný nájom č. 2
164/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo František Bertók
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/2 na opakovaný nájom č. 3
178/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Kőrösiová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2
201/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 3
314/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 4
274/2023
237,74 € Ing. Monika Danová Mesto Sládkovičovo
25. Október 2023
Zmluva o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
230/2023
235,52 € Mesto Sládkovičovo ZOS Krajné, n.o.
4. Júl 2022
Nájomná zmluva fč. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 6
118/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Helga Schreiberová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
145/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 5
175/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Tomáš Nedecký
23. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/18 na opakovaný nájom č. 2
288/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Vajdáková Silvia
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 2
68/2023
232,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek
5. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 4
86/2023
232,74 € Mesto Sládkovičovo Ivana Lachatová
6. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/7 na opakovaný nájom č. 3
89/2023
232,74 € Mesto Sládkovičovo Ivan Pelec
7. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 7
156/2023
232,74 € Helga Schreiberová Mesto Sládkovičovo
19. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 5
165/2023
232,74 € Daniel Szolga Mesto Sládkovičovo
16. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/18
248/2023
232,74 € Alexander Kondé Mesto Sládkovičovo
18. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 5
44/2024
232,74 € Ivana Lachatová Mesto Sládkovičovo
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 3
62/2024
232,74 € Miroslav Skukálek Mesto Sládkovičovo