Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/7
220/2023
155,95 € Anetta Román Mesto Sládkovičovo
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 5
180/2022
153,15 € Mesto Sládkovičovo Peter Hulín
15. November 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 6
282/2022
153,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Takácsová
4. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 6
81/2023
153,15 € Mesto Sládkovičovo Peter Hulín
13. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 7
242/2023
153,15 € Gabriela Takácsová Mesto Sládkovičovo
30. November 2022
Zmluva o dielo
296/2022
150,00 € Mesto Sládkovičovo PaedDr. Mária Rusnáková
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/1 na opakovaný nájom č. 5
134/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Kapuca Ladislav
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/10 na opakovaný nájom č. 6
153/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Nagyová Miloslava
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 5
177/2022
148,15 € Mesto Sládkovičovo Gabriela Takácsová
12. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/10 na opakovaný nájom č. 7
91/2023
148,15 € Mesto Sládkovičovo Miloslava Nagyová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/17
133/2022
140,95 € Mesto Sládkovičovo Katarína Schreiberová
1. Jún 2022
Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
98/2022
139,64 € Mesto Sládkovičovo Molnárová Kristína
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 4
90/2022
130,95 € Mesto Sládkovičovo Erika Blahová
21. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/14 na opakovaný nájom č. 1
143/2022
125,72 € Mesto Sládkovičovo Bianka Grunzová
6. Júl 2023
Nájomná zmluva
155/2023
125,00 € Mesto Sládkovičovo ASCENDENS s.r.o., Sládkovičovo, MDDr. Karsay
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
150/2023
122,90 € Mesto Sládkovičovo Zsolt Szabó
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
146/2023
122,55 € Mesto Sládkovičovo Marián Machalec
3. Október 2023
Kúpna zmluva
223/2023
122,55 € Mesto Sládkovičovo JUDr. Maroš Vince
25. Máj 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/20 na opakovaný nájom č. 6
89/2022
120,72 € Mesto Sládkovičovo Monika Kramaricsová
3. August 2023
Kúpna zmluva
183/2023
120,07 € Mesto Sládkovičovo Zoltán Kuták