Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2020
96/2022
39,43 € Mesto Sládkovičovo GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2019
74/2022
37,17 € Mesto Sládkovičovo TRIPSY Distribution s.r.o.
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
566 HM 2022/2/C0146
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Bitto
2. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
570 HM 2022/2/00458
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Dubec
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
571 HM 2022/1/F1061
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Katonová
9. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
574 HM 2022/1/00636
35,00 € Mesto Sládkovičovo Andrej Takács
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
577 HM 2022/2/00880
35,00 € Mesto Sládkovičovo Paulína Lachatová
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
576 HM 2022/1/00883
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ladislav Kubačka
18. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578 HM 2022/2/00675
35,00 € Mesto Sládkovičovo Vlasta Hírešová
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
580 HM 2023/2/00316
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
579 HM 2022/1/00135
35,00 € Mesto Sládkovičovo Viliam Kovács
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
582 HM 2022/2/00759
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Nagyová
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
585 HM 2022/1/01215
35,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Brestak
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
586 HM 2022/2/00175
35,00 € Mesto Sládkovičovo Katarína Kirpálová
8. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
587 HM 2022/2/00661
35,00 € Mesto Sládkovičovo Jozef Hrbán
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
588 HM 2022/2/00107
35,00 € Mesto Sládkovičovo Silvester Lancz
14. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
589 HM 2022/1/00039
35,00 € Mesto Sládkovičovo Alena Somogyiová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
590 HM 2022/2/00546
35,00 € Mesto Sládkovičovo Miroslava Töröková
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
591 HM 2022/2/00163
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová
15. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
592 HM 2022/2/00382
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Tóthová