Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
57/2023
4 500,00 € Mesto Sládkovičovo Občianske združenie Podporme talent
29. Jún 2023
Dodatok č. 23 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z o dňa 31.03.2006
149/2023
4 485,02 € Mesto Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
8. Marec 2023
Mandátna zmluva
41/2023
4 320,00 € Mesto Sládkovičovo MATEO GROUP s.r.o.
13. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2017
115/2024
4 133,50 € JURMI AGRO s.r.o. Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
37/2023
4 080,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
13. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2020
113/2024
3 983,96 € Laurand Trade, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
8. Január 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1/2024
3 834,00 € dm drogerie markt, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
21. Marec 2024
Zmluva o dielo
53/2024
3 700,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Juraj Bača
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
68/2024
3 700,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
225/2022
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
231/2023
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
26. Február 2024
Zmluva o dielo
26/2024
3 500,00 € Pavel Cicko Mesto Sládkovičovo
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
77/2024
3 500,00 € JKL production, s.r.o. Mesto Sládkovičovo
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
91/2024
3 300,00 € Mesto Sládkovičovo Kultúrny spolok-Dió héj-Citarový súbor Dió héj
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
83/2023
3 200,00 € Mesto Sládkovičovo Dezider Nagy, Sládkovičovo
4. Máj 2022
Zmluva č. 3220104
62/2022
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
42/2023
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
9. Máj 2023
Zmluva č. 3230102 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
110/2023
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Dobrovoľná požiarna ochrana SR
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2024
37/2024
3 000,00 € Mesto Sládkovičovo Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo
28. Marec 2024
Zmluva č. 3240104
56/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Sládkovičovo