Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/12 na opakovaný nájom č. 2
205/2022
264,42 € Mesto Sládkovičovo Attila Srejner
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 2
101/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/11 na opakovaný nájom č. 2
183/2022
252,74 € Mesto Sládkovičovo Tibor Karika
8. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 3
44/2023
252,74 € Mesto Sládkovičovo Silvester Sárközi
24. Január 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
10/2023
252,45 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
63/2023
250,00 € Mesto Sládkovičovo Stella Production, s.r.o., Bratislava
4. Júl 2022
Dodatok č. 18 k Nájomnej zmluve
117/2022
249,01 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
6. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 7
18/2023
247,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
4. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 3
119/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Šeböková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/16 na opakovaný nájom č. 2
158/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Šeböková
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 5
179/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Kurtinová Zuzana
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 2
182/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Ingrid Aliehová
10. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/2 na opakovaný nájom č. 4
261/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Kőrösiová
17. Október 2022
Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 3
269/2022
242,74 € Mesto Sládkovičovo Ingrid Aliehová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/25 na opakovaný nájom č. 2
164/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo František Bertók
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/2 na opakovaný nájom č. 3
178/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Andrea Kőrösiová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2
201/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 3
314/2022
237,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Monika Danová
4. Júl 2022
Nájomná zmluva fč. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 6
118/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Helga Schreiberová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 1
145/2022
232,74 € Mesto Sládkovičovo Miroslav Skukálek