Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 2
284/2022
334,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 1
168/2022
329,42 € Mesto Sládkovičovo Alojz Zelník
19. Január 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 7
6/2023
329,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 3
165/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Júlia Ramić
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6
204/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Silvia Gálová
29. December 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 4
315/2022
324,42 € Mesto Sládkovičovo Júlia Ramić
27. Apríl 2022
Zmluva o dielo
55/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
8. August 2022
Zmluva o dielo
218/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
38/2023
320,00 € Mesto Sládkovičovo Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove
2. Máj 2023
Zmluva o dielo
103/2023
320,00 € Mesto Sládkovičovo Anton Rózsa
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 6
196/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/9
198/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
7. December 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/9 na opakovaný nájom č. 1
299/2022
314,42 € Mesto Sládkovičovo Nikolas Benedék
7. Február 2023
Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 7
20/2023
314,42 € Mesto Sládkovičovo Martina Bosáková Hodúrová
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 3
197/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 4
232/2022
309,42 € Mesto Sládkovičovo Daniel Szolga
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 3
52/2023
309,42 € Mesto Sládkovičovo Štefan Horváth
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 404/206/13 na opakovaný nájom č. 2
174/2022
304,42 € Mesto Sládkovičovo Vincent Kuki
11. Október 2022
Nájomná zmluva č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 3
263/2022
304,42 € Mesto Sládkovičovo Adriana Skukáleková
15. Február 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 7
23/2023
304,42 € Mesto Sládkovičovo Tibor Fehér