Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
75/2022
Doplnená
275 740,60 € GUTTE, s.r.o. Obec Kameničná
10. Marec 2023
Zmluva o pskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-ADF9-512-003-004
40 028,44 € Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Obec Kameničná
18. Apríl 2024
Darovacia zmluva
OU-NR-MPO-2024/000416
38 700,00 € Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad Nitra Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku
Č. : 6/2023, spis č. 21/95
32 967,90 € Obec Kameničná Agrodružstvo Kameničná
14. Apríl 2023
Zámenná zmluva na zámenu hnuteľného majetku obce Kameničná
9
25 849,00 € Ondrej S. Obec Kameničná
22. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastnickeho práva k nehnutel'nostiam
26
17 523,00 € Obec Kameničná IMMO-MEM, s.r.o.
4. September 2023
Príloha č. 1 k zmluve
č. 1 k zmluve č. ZNR1111201819/001
16 235,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Kameničná
16. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlast. práva k nehnuteľnostiam
5
16 000,00 € Monika J., Tibor Z., Pavel Obec Kameničná
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
52/2022
12 675,12 € DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. Obec Kameničná
21. Február 2023
Kúpno-predajná zmluva
6
9 000,00 € Obec Kameničná Alexej L.
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu TJ AGRO Kameničná
1/2023
8 000,00 € Obec Kameničná Telovýchovná jednota AGRO Kameničná
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce na podporu Telovýchovnej jednoty AGRO Kameničná
1/2024
7 820,00 € Telovýchovná jednota AGRO Kameničná Obec Kameničná
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1503/2023/56
5 000,00 € Obec Kameničná Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva č. 951/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
951/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Kameničná
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
11378/2020-4210-52028
Doplnená
4 889,67 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Obec Kameničná
9. November 2022
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenie miesta pre znevýhodneného uchádzača ...
22/14/054/182
4 716,15 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
14_2024
3 888,00 € Obec Kameničná František Oláh
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
28_2024
3 852,00 € Obec Kameničná Silvester Bugár, Alžbeta Bugárová, Silvester Bugár
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
20_2024
3 600,00 € Obec Kameničná Ján Markovics, Sylvia Markovicsová
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
16_2024
3 084,00 € Obec Kameničná Ildikó Vörösová