Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 22/1341/2021/UP
355/2022
0,00 € PB bau, s.r.o. Mesto Levice
5. Máj 2022
Dodatok č. 4/2022 k nájomnej zmluve č. 5321/2019
367/2022
0,00 € Mesto Levice Dameľ Rudinská
5. Máj 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-5029/2022
370/2022
0,00 € Mesto Levice Ivan Kováč
5. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSOO-3453/2022
373/2022
0,00 € Mesto Levice Marcela Drážkovičová
6. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5087/2022
375/2022
0,00 € Mesto Levice Bc. Ivana Valovičová
6. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-4101/2022
376/2022
0,00 € Mesto Levice Albert Horváth
6. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
247/2022
0,00 € Mesto Levice Margita - Ilona, s.r.o.
10. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení 8003020322.
422/2022
0,00 € SPP - Distribúcia, a.s. Mesto Levice
11. Máj 2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
365/2022
0,00 € Mesto Levice Miroslava Maťová
11. Máj 2022
Dodatok č. 2
450/2022
0,00 € Mesto Levice Hlôška Peter
12. Máj 2022
Dodatok č. 2/2022 k nájomnej zmluve č. 4494/2018
454/2022
0,00 € Mesto Levice Jozef Rakita
12. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5689/2022
456/2022
0,00 € Mesto Levice Ladislav Remeň
13. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-5688/2022
457/2022
0,00 € Mesto Levice Elena Neumanová
13. Máj 2022
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
460/2022
0,00 € Mesto Levice Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
16. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. K3/1012
449/2022
0,00 € Mesto Levice Július Mačuha
16. Máj 2022
Zmluva o bežnom účte
462/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Levice
24. Máj 2022
Dodatok k NZ-nebyt.priestory
516/2022
0,00 € Jungle Gym Levice Mesto Levice
26. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
451/2022
0,00 € Mesto Levice Veolia Energia Levice, a.s.
30. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
186/2022
0,00 € Mesto Levice Slovenská pošta, a.s.
30. Máj 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/805
515/2022
0,00 € Mesto Levice JUDr. Miroslav Červenák