Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
predaj jednorazových parkovacích kariet
982/2022
0,00 € Mesto Levice db-COMP SK spol. s r.o.
22. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO - 2888/2022
983/2022
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Kakarová
22. November 2022
Nájomná zmluva č.OSOO - 10183/2022
984/2022
0,00 € Mesto Levice Juliana Töröková
22. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-10111/2022
985/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Michňová
22. November 2022
Nájomná zmluva č. OSOO - 32/2022
986/2022
0,00 € Mesto Levice Magdalena Bukajová
22. November 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-10229/2022
987/2022
0,00 € Mesto Levice Jolana Gergeľová
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/656
914/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Iveta Maliariková
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. RK3/657
915/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Iveta Maliariková
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. K/74
913/2022
0,00 € Mesto Levice Miloš Jánoš
28. November 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/570
953/2022
0,00 € Mesto Levice Ľubica Fazekašová
29. November 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/7
994/2022
0,00 € Mesto Levice Richard Malý
29. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. PPS21024
1001/2022
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
30. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 4/018/1/2022
1010/2022
0,00 € Mesto Levice Arpád Vlačuha
30. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu
1012/2022
0,00 € Mesto Levice Milan Krištofík
30. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1015/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Mesto Levice
30. November 2022
Dohoda o ukončení nájmu
1016/2022
0,00 € Mesto Levice Jana Tóthová - SOPHIE
1. December 2022
Darovacia zmluva č.ZM-61-22-1-00376-00010 o poskytnutí finančného daru
1020/2022
0,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Mesto Levice
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
1000/2022
0,00 € Gardena s.r.o. Mesto Levice
6. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
869/2022
0,00 € Mesto Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2022
Nájom hrobového miesta č. RK5/8
996/2022
0,00 € Mesto Levice Tomáš Kronka