Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/341
793/2022
0,00 € Mesto Levice Peter Kuracina
21. September 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
806/2022
0,00 € Lenka Gustiňáková Mesto Levice
23. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7378/2022
828/2022
0,00 € Mesto Levice Katarína Szendreiová
23. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8004/2022
829/2022
0,00 € Mesto Levice Július Kováč
26. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-7110/2022
831/2022
0,00 € Mesto Levice Juraj Melicher
29. September 2022
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
837/2022
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Mesto Levice
29. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8963/2022
838/2022
0,00 € Mesto Levice Jiří Pelíšek
29. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-2520/2022
839/2022
0,00 € Mesto Levice Vojtech Polák
29. September 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8768/2022
840/2022
0,00 € Mesto Levice Jan Kováč
29. September 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-7836/2022
841/2022
0,00 € Mesto Levice Iveta Vokáčová
30. September 2022
Nájom hrobového miesta č. RK2/269
689/2022
0,00 € Mesto Levice Mgr. Dušan Sklenka
4. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/256
1030/2021
0,00 € Mesto Levice Gabriel Dušek
4. Október 2022
Neuvedené
855/2022
0,00 € LevFIT, o.z. Mesto Levice
4. Október 2022
Neuvedené
856/2022
0,00 € 99 plus tri s.r.o. Mesto Levice
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci
858/2022
0,00 € Levický okrášľovací spolok Mesto Levice
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 798/2022/OUPSP
866/2022
0,00 € VB SP s.r.o., r.s.p Mesto Levice
13. Október 2022
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy
853/2022
0,00 € Mesto Levice Peter Grobár
13. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
868/2022
0,00 € Mesto Levice Jakub Klein
14. Október 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-8964/2022
870/2022
0,00 € Mesto Levice Helena Vicenová
14. Október 2022
Dohoda č. 22/15/010/13 uzatvorená podľzákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi / §10/
871/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice