Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
Nájomná zmluva č. OSOO-9098/2022
873/2022
0,00 € Mesto Levice Maroš Molnár
17. Október 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve
760/2022
0,00 € Mesto Levice Martin Szabó
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory Zelené obce Slovenska
874/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Levice
17. Október 2022
Zmluva o nájme
759/2022
0,00 € Mesto Levice Tatiana Izáková
17. Október 2022
Zmluva o nájme - pozamky nájom
777/2022
0,00 € Mesto Levice Tatiana Izáková
19. Október 2022
Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa
877/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Levice
19. Október 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
878/2022
0,00 € Renáta Lábská Mesto Levice
19. Október 2022
Dohoda o ukončení Dohody o podmienkach vykonávania MOS
879/2022
0,00 € Tímea Labská Mesto Levice
20. Október 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
865/2022
0,00 € Mesto Levice NUBIUM, s.r.o.
20. Október 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 52109790
880/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Mesto Levice
20. Október 2022
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 52109792
881/2022
0,00 € Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Mesto Levice
20. Október 2022
Dodatok k Zmluve o dielo
882/2022
0,00 € Števko Peter - ŠTEVSTAV Mesto Levice
20. Október 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
872/2022
0,00 € Mesto Levice VEGO MARKETING s. r. o.
24. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. EV8/554
864/2022
0,00 € Mesto Levice Zuzana Kasanová
24. Október 2022
Dohoda č. 22/15/02/45
890/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Levice
25. Október 2022
Nájom hrobového miesta č. RK7/97
860/2022
0,00 € Mesto Levice Renáta Schröderová
25. Október 2022
Dodatok k nájomnej zmluve
843/2022
0,00 € mesto Levice p. Juhász, p. Juhászová
25. Október 2022
Dohoda o ukončení nájmu
891/2022
0,00 € Mesto Levice Poláková Eva
26. Október 2022
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
893/2022
0,00 € Mesto Levice Vyszkoková Eva
26. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme obytnej miestnosti č. OSSO-8255/2022
894/2022
0,00 € Mesto Levice Zuzana Titurusová