Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Praavidelné prekopávanie, odburiňovanie a vyhrabávanie pieskum, udržiavanie čistoty pieskovísk, pravidelné prelievanie piesku vodou, v prípade dezinfekcia piesku.
454/2023
25 000,00 € Ing. Peter Gápel - INSERVIS Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
527/2023
25 000,00 € Mesto Levice Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 918/2022/UPSP
918/2022
23 520,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Mesto Levice
24. Február 2023
Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých spoločenských zvierat na území mesta Levice
210/2023
23 500,00 € Šťastný Domov - Happy House Mesto Levice
22. September 2022
Zmluva o dielo
797/2022
22 758,34 € Števko Peter - ŠTEVSTAV Mesto Levice
20. Máj 2022
Zmluva o dielo
351/2022
22 716,84 € Števko Peter - ŠTEVSTAV Mesto Levice
5. September 2022
Zmluva o dielo
774/2022
21 995,00 € ZASYS, s.r.o. Mesto Levice
7. Apríl 2022
Zmluva o údržbe a starostlivosti o pieskoviská v meste Levice a v mestských častiach
297/2022
20 000,00 € Ing. Peter Gápel - INSERVIS Mesto Levice
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
331/2022
19 980,00 € KANAL SERVIS NR s.r.o. Mesto Levice
1. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
665/2023
19 000,00 € Mesto Levice HK Levice s.r.o.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
425/2022
18 500,00 € Mesto Levice Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
424/2022
18 500,00 € Mesto Levice PALAS-volejbalový klub Levice
4. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
354/2022
18 000,00 € Mesto Levice HK Levice s.r.o.
16. Máj 2022
Dophoda o poskytnutí dotácie
423/2022
17 300,00 € Mesto Levice FK Slovan Levice
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
369/2022
16 600,00 € Mesto Levice Hokejový klub Levice
16. Február 2023
Poskytnutie finančného príspevku
109/2023
16 000,00 € Slovenský Červený kríž - Územný spolok Levice Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
529/2023
16 000,00 € Mesto Levice FK Slovan Levice
14. November 2022
Kúpna zmluva na dodanie tovaru OOPP
944/2022
15 287,94 € Atom plus s.r.o. Mesto Levice
7. Apríl 2022
Zmluva na komplexnú opravu pieskovísk s výmenou piesku a osadením dreveného sedenia a s tým súvisiace práce
298/2022
15 000,00 € Ing. Peter Gápel - INSERVIS Mesto Levice
23. Marec 2023
Oprava lavičiek na verejných priestranstvách, resp. ich likvidácia a s tým suvisiace práce .
330/2023
15 000,00 € Ing. Peter Gápel - INSERVIS Mesto Levice