Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o dielo - Parkovacie automaty
1014/2023
11 976,00 € Saba Parking SK s.r.o. Mesto Levice
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
1237/2023
11 880,00 € Tatra Tender, s.r.o. Mesto Levice
19. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - o vykonaní servisu Mestského kamerového systému mesta Levice
229/2024
11 880,00 € ZASYS, s.r.o. Mesto Levice
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 kzmluve Zariadenie kompostárne mesta Levice
659/2023
11 520,00 € EXIMA, spol. s r.o. Mesto Levice
5. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
1440/2021
11 000,00 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
427/2022
10 800,00 € Mesto Levice Športový klub Atóm Levice
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. BCM23017 - kybernetická bezpečnosť
971/2023
10 800,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Levice
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
610/2022
9 840,00 € ARKA-architektonická kancelária s.r.o. Mesto Levice
21. Jún 2024
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
660/2024
9 819,30 € Mesto Levice Katarína Viglašová
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Iné
600/2022
9 722,12 € Mesto Levice HUMANIT n.o.
10. Február 2023
Zmluva o prevádzkovaní hygienických zariadení na venčenie psov
161/2023
9 584,00 € ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Mesto Levice
22. Marec 2024
prevádzkovanie Hygienických zariadení na venčenie psov - servis a údržba Hygienických zariadení
258/2024
9 584,00 € ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Mesto Levice
14. September 2023
Poskytnutie finančného príspevku
850/2023
9 425,00 € Senior Garden n.o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
554/2023
9 000,00 € Mesto Levice Športový klub Atóm Levice
26. Október 2023
Zámenná zmluva
962/2023
8 967,00 € Mesto Levice DURAN Office, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1215/2023
8 880,00 € JAGALA, s.r.o. Mesto Levice
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva
410/2023
8 420,00 € Poľnohospodárske družstvo Levice Mesto Levice
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní internetových služieb
217/2023
8 409,60 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní internetových služieb
198/2024
8 409,60 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Levice
14. Február 2023
Zámenná zmluva
91/2023
8 266,80 € Mesto Levice Ing. Dušan Guťan