Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Neuvedené
990/2022
5 940,00 € LUMA AUDIT s.r.o. Mesto Levice
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
430/2022
5 800,00 € Mesto Levice TENISOVÝ KLUB LEVICE
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
555/2023
5 750,00 € Mesto Levice Karate klub Goju - Ryu
26. August 2022
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
765/2022
5 100,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
641/2023
5 000,00 € Mesto Levice Juraj Gergely SJS-JAZZ centrum Levice
11. September 2023
Komunirné vyvýšené záhony v meste Levice
892/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
557/2023
4 700,00 € Mesto Levice TENISOVÝ KLUB LEVICE
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
372/2022
4 500,00 € Mesto Levice Tanečno športový klub - JUNILEV
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
408/2022
4 500,00 € Mesto Levice Juraj Gergely SJS-JAZZ centrum Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
534/2023
4 000,00 € Mesto Levice Karate klub Goju - Ryu
14. Apríl 2023
Vykonanie procesu VO na predmet zákazky: Manažment údajov mesta Levice
414/2023
3 900,00 € HMH invest spol. s r.o. Mesto Levice
9. Jún 2022
Mandátna zmluva č. 3/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
571/2022
3 850,00 € E&L Consulting, s.r.o. Mesto Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
535/2023
3 800,00 € Mesto Levice Športový klub AQUASPORT LEVICE
24. August 2023
Kúpna zmluva
853/2023
3 300,00 € Mesto Levice Stavivá - Garaj , s.r.o.
19. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
504/2022
3 200,00 € Mesto Levice Futsal team Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
538/2023
3 200,00 € Mesto Levice TENISOVÝ KLUB LEVICE
24. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
604/2023
3 200,00 € Mesto Levice Rada rodičov pre Základnej umeleckej škole
25. Júl 2022
Kúpna zmluva
632/2022
3 112,50 € Mesto Levice Matej Varinský
30. Máj 2022
Dohoda o urovnaní
523/2022
3 077,82 € Zdenko Palaj Mesto Levice
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo C. č. 294/2022/OSOO
294/2022
3 000,00 € Tibor Túri Török MESTO LEVICE