Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Kúpna zmluva
654/2023
2 135,00 € Mesto Levice MJM agro Slovakia, s.r.o.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
438/2022
2 100,00 € Mesto Levice Športový klub FAIR Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
559/2023
2 050,00 € Mesto Levice Judo klub Levice Slovensko
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
393/2022
2 000,00 € Mesto Levice Festival Pohybu
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
436/2022
2 000,00 € Mesto Levice OZ TŠ Unlimited Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
558/2023
2 000,00 € Mesto Levice Škola boxu Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
561/2023
2 000,00 € Mesto Levice OZ TŠ Unlimited Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
583/2023
2 000,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov postihnutých detí a mládeže
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
593/2023
2 000,00 € Mesto Levice OZ Šarkaník
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
596/2023
2 000,00 € Mesto Levice Miestne združenie YMCA Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
625/2023
2 000,00 € Mesto Levice Tri bodky na ceste
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
581/2023
1 950,00 € Mesto Levice Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
734/2023
1 920,00 € Mesto Levice LOMAN, s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - NH 13
437/2023
1 904,34 € Mesto Levice Navzájom s. r. o.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
426/2022
1 900,00 € Mesto Levice Športový klub FBC Levice, o.z.
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
576/2023
1 800,00 € Mesto Levice Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
733/2023
1 800,00 € Mesto Levice AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
444/2022
1 794,00 € Mesto Levice Slovenský zväz chovateľov OV
31. Máj 2023
Dohoda o finančnom vyrovnaní za užívanie pozemkov
501/2023
1 778,40 € Ing. Lívia Jančoková Mesto Levice
5. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. č. zmluvy 122192553.
371/2022
1 706,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Levice