Centrálny register zmlúv

Mesto Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
437/2022
1 700,00 € Mesto Levice VOLEJBALOVÝ KLUB PODLUŽIANKA
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
465/2022
1 700,00 € Mesto Levice Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov postihnutých detí a mládeže
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
473/2022
1 700,00 € Mesto Levice Miestne združenie YMCA Levice
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
553/2023
1 700,00 € Mesto Levice Športový klub FBC Levice, o.z.
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania
265/2023
1 680,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s. r . o. Mesto Levice
14. Jún 2023
Príkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie
720/2023
1 680,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s. r . o. Mesto Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
643/2023
1 650,00 € Mesto Levice FOTOGRAVITY, o.z.
23. Máj 2022
Zmluva o nájme - NH 13
360/2022
1 612,10 € Mesto Levice Ing. Eva Rácová - AVE EVA relaxačné procedúry pre ženy
15. Máj 2023
Zabezpečenie služieb počas trvania Dní mesta Levice 2023 - elektro úsek - prevádzka a údržba
510/2023
1 550,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
475/2022
1 520,00 € Mesto Levice HUMANIT n.o.
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
381/2022
1 500,00 € Mesto Levice Tri bodky na ceste
16. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
413/2022
1 500,00 € Mesto Levice Tekovské múzeum v Leviciach
18. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
466/2022
1 500,00 € Mesto Levice Centrum pre deti a rodiny Levice
19. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie
494/2022
1 500,00 € Mesto Levice MÚDRE ŽABKY
23. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
588/2023
1 500,00 € Mesto Levice Centrum pre deti a rodiny Levice
25. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
626/2023
1 500,00 € Mesto Levice Bez javiska, občianske združenie
6. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
242/2023
1 493,57 € Mesto Levice Západoslovenská distribučná, a.s.
12. Máj 2022
zabezpečenie služieb počas trvania Dni mesta Levice 2022 -elektro úsek - prevádzka a údržba
453/2022
1 450,00 € ELPRESS, v.o.s. Mesto Levice
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
602/2022
1 440,00 € Mesto Levice SLOVFLÓRA, s.r.o.
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie
607/2022
1 440,00 € Mesto Levice PRENT s.r.o.