Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby
09092023
0,00 € Life and House, s.r.o. Obec Lukáčovce
12. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 - 2026
120920231
0,00 € Jozef Dian, rod. Dian a Radoslava Dianová, rod. Myjavcová Obec Lukáčovce
12. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 - 2026
120920232
0,00 € Denisa Prochádzková, rod. Depešová Obec Lukáčovce
2. Október 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní stravovania
02102023
0,00 € Marián Líška Agentúra Liob Obec Lukáčovce
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. C2 na rok 2023 - 2026
27102023
0,00 € Damián Németh, rod. Németh Obec Lukáčovce
20. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
20112023
0,00 € Andrea Antaličová, rod. Bogelová Obec Lukáčovce
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C1 na rok 2023 - 2024
28012023
0,00 € Peter Vančo, rod. Vančo Obec Lukáčovce
18. December 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
18122023
0,00 € MADE spol. s. r.o. Obec Lukáčovce
18. December 2023
Licenčná zmluva č. U2501-2023
U2501-2023
0,00 € MADE spol. s. r.o. Obec Lukáčovce
18. December 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
181220231
0,00 € Adam Šipický, rod. Šipický Obec Lukáčovce
21. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. E1 na rok 2024 - 2027
2012023
0,00 € Helena Gajan Peťovská, rod. Peťovská Obec Lukáčovce
21. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. B1 na rok 2024 - 2027
201220231
0,00 € Marián Gajdoš, rod. Gajdoš Obec Lukáčovce
21. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. C5 na rok 2024 - 2027
201220232
0,00 € Iveta Gajdošová, rod. Brňová Obec Lukáčovce
21. December 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
201220233
0,00 € Matúš Laurenčík, rod. Laurenčík Obec Lukáčovce
22. December 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ZO-SLOVES-u pri OcÚ Dolné Trhovište na obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024
21122023
0,00 € ZO-SLOVES-u pri OcÚ Dolné Trhovište Obec Lukáčovce
22. December 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
22122023
0,00 € MADE spol. s. r.o. Obec Lukáčovce
27. December 2023
Nájomná zmluva - Športový klub Magnus
27122023
0,00 € Športový klub Magnus Obec Lukáčovce
11. Január 2024
Zmluva o výpožičke č. 1
10012024
0,00 € OZ Vrbina Obec Lukáčovce
12. Január 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12012023
0,00 € Jana Pišková a Lukáš Ondrušek Obec Lukáčovce
18. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
18012024
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce