Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb
190120240
0,00 € Milan Brodek - BRODEK A SPOL. Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. E5 na rok 2024 – 2027
31012024
0,00 € Tomáš Ridrich Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva o dodáke vody z verejného vodovodu
30012024
0,00 € Lukáš Štetina Obec Lukáčovce
6. Február 2024
Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 na obdobie 2024-2026
05022024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
07020241
0,00 € Lenka Hantáková Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
070220242
0,00 € Želmíra Imrichová Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
070220243
0,00 € Ing. Martin Lipka Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
0702202431
0,00 € Lenka Pinkavová Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
070220245
0,00 € Zuzana Sitárová Obec Lukáčovce
9. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
070220246
0,00 € Ľubica Staňková Obec Lukáčovce
11. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
09022024
0,00 € Ing. Ľudovít Petráš Obec Lukáčovce
12. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12022024
0,00 € Martin Zachar Obec Lukáčovce
26. Február 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovu
26022024
0,00 € Miroslav Mutkovič Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027
29022024
0,00 € Rastislav Horňák, rod. Horňák Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027
290220241
0,00 € Lucia Ešmirová, rod. Šimorová Obec Lukáčovce
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027
290220243
0,00 € Matúš Gajdoš, rod. Gajdoš Obec Lukáčovce
8. Marec 2024
Zmluva o spolupráci s Pohrebnou služou Astra
07032024
0,00 € Zoltán Sárközi Astra Pohrebná služba Obec Lukáčovce
29. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu č. B6 na rok 2024 – 2027
29032024
0,00 € Jozef Škoda, rod. Škoda Obec Lukáčovce
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb- ,,Ekonomické služby a účtovnícke služby"
08042024
0,00 € AR Consulting, s.r.o. Obec Lukáčovce
14. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
12042024
0,00 € Rastislav Bulla, rod. Bulla Obec Lukáčovce