Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49
06092023
360,00 € Ing. Martin Lipka, rod. Lipka Obec Lukáčovce
17. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/36
14102022
380,00 € Martin Krížik, rod. Krížik a Zuzana Krížiková, rod. Krátka Obec Lukáčovce
11. November 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/22
11112022
550,00 € Vladimír Trebichalský, rod. Trebichalský a Jana Trebichalská, rod. Šindolárová Obec Lukáčovce
27. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 28/VO/01/2024/EL-KS
28/VO/01/2024/EL-KS
600,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Lukáčovce
21. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2022
10062022
1 500,00 € N.M- Audit, spol s.r.o. Obec Lukáčovce
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu z Plánu obnovy
06R01-20-V02
1 500,00 € PROUNION, a.s. Obec Lukáčovce
4. Júl 2023
Mandátna zmluva k Územnému plánu obce Lukáčovce
04072023
1 500,00 € Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva č. 2024/1 o poskytnutí dotácie z obce v roku 2024
2024/1
2 000,00 € OZ Vrbina Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva č. 2023/2 o poskytnutí dotácie z obce v roku 2023
2023/2
2 135,00 € Združenie Štvorlístok - učenie, poznávanie, zábava, relax Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva č. 2024/2 o poskytnutí dotácie z obce v roku 2024
2024/2
2 500,00 € Športový klub Magnus Obec Lukáčovce
11. Jún 2023
Zmluva o dielo - Montáž technológie proti zavlhnutému murivu v ZŠ
35/2023
2 511,00 € AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o. Obec Lukáčovce
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
835/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva č. 2023/1 o poskytnutí dotácie z obce v roku 2023
2023/1
5 491,20 € Športový klub Magnus Obec Lukáčovce
31. Január 2024
Zmluva č. 2024/3 o poskytnutí dotácie z obce v roku 2024
2024/3
5 996,00 € Združenie Štvorlístok - učenie, poznávanie, zábava, relax Obec Lukáčovce
12. September 2023
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu - Program podpory lokálnych komunít
12092023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Lukáčovce
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. PL-01/2023
16052023
8 000,00 € EKOPLAN PRO, s.r.o. Obec Lukáčovce
2. Október 2023
Zmluva o dielo - Predprojekčné zamerianie intervilánu obce Lukáčovce
30092023
11 820,00 € FROM, s.r.o. Obec Lukáčovce
24. Máj 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie
24052023
11 940,00 € Ing. arch. Miroslav Hrušovský WAVE Obec Lukáčovce
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070DKQ2
15 400,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Lukáčovce
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DCP3-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lukáčovce