Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o dielo č. NL-01/2024
NL-01/2024
19 950,00 € EKOPLAN PRO,s.r.o. Obec Lukáčovce
9. Október 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kotolne v bytovom dome
09102023
31 870,80 € DK TechMont s.r.o. Obec Lukáčovce
2. Február 2024
Kúpna zmluva - LV824 parc. č. 74/1
02022024
Doplnená
35 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce Obec Lukáčovce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+1
2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887
60 000,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku Obec Lukáčovce
15. September 2023
CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE CO-BENEFICIARY
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
400 000,00 € Ekocharita Slovensko Slovensku Obec Lukáčovce