Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2022
Zmluva o dielo Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky
1024/2022
58 178,12 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
12. August 2022
Kúpna zmluva - Predĺženie pešej zóny - 1. etapa - dlažba
1565/2022
56 585,52 € AZ stone s.r.o. Mesto Nitra
29. Jún 2023
Zmluva o transfere v rámci projektu UNICEF
1810/2023
56 500,00 € Mesto Nitra Centrum Slniečko n.o.
20. Jún 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
1668/2023
55 314,00 € Mesto Nitra Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
286/2023
55 281,00 € EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského Mesto Nitra
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
1020/2023
55 200,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č.5 - Chrenová I, IV
304/2023
55 058,98 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
16. Marec 2023
Revitalizácia detských ihrísk - časť detské ihrisko Bajkalská ulica
616/2023
54 480,00 € Intersystém EU s.r.o. Mesto Nitra
3. Október 2023
Kúpna zmluva - kino Palace - nábytok a interiérové vybavenie - Kreatívne centrum Nitra
2751/2023
54 067,20 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
1. August 2023
Dodatok č. 10 K ZMLUVE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DO SPRÁVY č. j. 933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení Dodatkov č. 1 až 9
1844/2023
53 822,28 € Mesto Nitra Základná škola - Topoľová
28. Marec 2023
Neuvedené
1013/2023
53 536,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
8. November 2023
Zmluva na dodanie tovaru
3123/2023
53 425,56 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v súvislosti s projektom UNICEF
1887/2023
53 382,00 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou Novozámocká
13. Apríl 2022
Zmluva na dodanie potravín
765/2022/OŠMaŠ
52 574,20 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Zmluva na dodanie potravín
765/2022
52 574,20 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 310/2023/OŽP
2060/2023
52 450,30 € INEX-Hausgarden, s.r.o. Mesto Nitra
4. Október 2022
Zmluva na dodanie potravín
2029/2022
52 375,73 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2022
Dodatok k zmluve na dodanie potravín
1175/2022
52 281,34 € Pekáreň Delika, s.r.o. Mesto Nitra
16. Január 2024
Nákup vozidiel Škoda
152/2024
50 868,00 € MOTO JAS, s.r.o. Mesto Nitra
23. November 2022
Zmluva na dodanie potravín
2515/2022
50 536,72 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra