Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1170/2021/OVaR Reorganizácia ulice Hollého
1292/2022
65 575,20 € Basler&Hofmann Mesto Nitra
9. Január 2024
Dodatok č.12 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
3524/2023
65 123,28 € Mesto Nitra Základná škola Tulipánová
14. Marec 2024
Dodatok č.11 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.923/2003/OSM zo dňa 19.11.2003 v znení Dodatkov č. 1-10
621/2024
65 018,54 € Mesto Nitra Základná škola Beethovenova
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
63/2024
64 588,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
3. August 2022
Kúpna zmluva
1697/2022
64 499,99 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
18. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
1006/2024
64 315,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
28. November 2022
Zmluva na dodanie potravín
2641/2022
63 558,00 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 9: Klokočina III, H.Krškany, D.Krškany
308/2023
63 228,05 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
22. December 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácia detských ihrísk, Detské ihrisko ulica Janka Kráľa
2913/2022
61 197,28 € mmcite 2 s.r.o Mesto Nitra
29. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (obslužné zariadenia - informačné technológie a elektronika) - Kreatívne centrum Nitra
3126/2023
60 945,66 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
16. December 2022
Zmluva o dielo - MK Mrázova 2. etapa
2790/2022
60 280,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
9. Apríl 2024
Rámcová zmluva na poskytnutie služby - údržba verejnej zelene -lokalita 10
897/2024
58 671,08 € Neuvedené Mesto Nitra
16. Apríl 2024
Realizačná zmluva k rámcovej zmluve 897/2024 - údržba zelene lokalita 10
950/2024
58 671,08 € GREENERY, s.r.o. Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1053/2022
58 231,00 € Športový klub pri ŠOG - oddiel atletický Mesto Nitra
14. Máj 2022
Zmluva o dielo Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky
1024/2022
58 178,12 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
12. August 2022
Kúpna zmluva - Predĺženie pešej zóny - 1. etapa - dlažba
1565/2022
56 585,52 € AZ stone s.r.o. Mesto Nitra
29. Jún 2023
Zmluva o transfere v rámci projektu UNICEF
1810/2023
56 500,00 € Mesto Nitra Centrum Slniečko n.o.
20. Jún 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
1668/2023
55 314,00 € Mesto Nitra Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
286/2023
55 281,00 € EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského Mesto Nitra
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
1020/2023
55 200,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra