Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č.5 - Chrenová I, IV
304/2023
55 058,98 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
16. Marec 2023
Revitalizácia detských ihrísk - časť detské ihrisko Bajkalská ulica
616/2023
54 480,00 € Intersystém EU s.r.o. Mesto Nitra
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
501/2024
54 079,20 € Mesto Nitra Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
3. Október 2023
Kúpna zmluva - kino Palace - nábytok a interiérové vybavenie - Kreatívne centrum Nitra
2751/2023
54 067,20 € IGGY-TRADE s.r.o. Mesto Nitra
1. August 2023
Dodatok č. 10 K ZMLUVE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DO SPRÁVY č. j. 933/2003/OSM zo dňa 08.12.2003 v znení Dodatkov č. 1 až 9
1844/2023
53 822,28 € Mesto Nitra Základná škola - Topoľová
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
618/2024
53 610,64 € Pekáreň Delika, s.r.o. Mesto Nitra
28. Marec 2023
Neuvedené
1013/2023
53 536,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
8. November 2023
Zmluva na dodanie tovaru
3123/2023
53 425,56 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v súvislosti s projektom UNICEF
1887/2023
53 382,00 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou Novozámocká
13. Apríl 2022
Zmluva na dodanie potravín
765/2022/OŠMaŠ
52 574,20 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Zmluva na dodanie potravín
765/2022
52 574,20 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 310/2023/OŽP
2060/2023
52 450,30 € INEX-Hausgarden, s.r.o. Mesto Nitra
4. Október 2022
Zmluva na dodanie potravín
2029/2022
52 375,73 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2022
Dodatok k zmluve na dodanie potravín
1175/2022
52 281,34 € Pekáreň Delika, s.r.o. Mesto Nitra
16. Január 2024
Nákup vozidiel Škoda
152/2024
50 868,00 € MOTO JAS, s.r.o. Mesto Nitra
23. November 2022
Zmluva na dodanie potravín
2515/2022
50 536,72 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
2. August 2023
Zmluva o dielo
2263/2023
50 177,18 € RENI, spol. s r.o. Mesto Nitra
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí vkladu člena NOCR
2260/2023
50 000,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Mesto Nitra
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
138/2024
50 000,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
25. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (textil a koža - technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3119/2023
49 756,20 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra