Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva na dodanie potravín
1853/2023
43 530,50 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
24. Máj 2022
Dodatok k Zmluve na dodanie potravín
1176/2022
43 522,27 € Pekáreň Delika, s.r.o. Mesto Nitra
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1051/2022
42 563,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra
10. November 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra
3136/2023
42 275,51 € PROFI - GARDEN s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 8 - Klokočina II
307/2023
42 170,40 € Otakar Šabík Mesto Nitra
18. November 2022
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 1950/2022/OVaR - MK Dolnohorská (1. etapa)
2544/2022
42 098,82 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Kreatívne centrum - Stavebný dozor - Martinský vrch (kasárne)
1830/2022
41 724,00 € Hico, s. r. o. Mesto Nitra
4. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Dolnohorská (1.etapa)
1950/2022
41 500,00 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
27. September 2023
Dodatok č.14 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.936/2003/OSM zo dňa 05.12.2003 v znení Dodatkov č.1-13.
2656/2023
41 430,36 € Mesto Nitra Základná škola kráľa Svätopluka
27. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk,, časť 1 Detské ihrisko Tokajská ulica
2915/2022
40 772,38 € mmcite 2 s.r.o Mesto Nitra
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
3409/2023
40 487,25 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou Novozámocká
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 311/2023/OŽP
2059/2023
40 003,98 € Ing. Peter Šuchter Mesto Nitra
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí členského príspevku NOCR
752/2022
40 000,00 € Nitrianska organizácia cestovného ruchu Mesto Nitra
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR
81/2023
40 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska organizácia cestovného ruchu
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR
42/2024
40 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska organizácia cestovného ruchu
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí vkladu člena NOCR - dodatočný vklad
875/2024
40 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska organizácia cestovného ruchu
3. November 2023
Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej doprave vykonávanej autobusmi
3036/2023
39 802,21 € ARRIVA NITRA a.s. Mesto Nitra
27. September 2022
Zmluva o dielo - Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42/Za Ferenitkou
1948/2022
39 768,00 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
2. Január 2024
Kúpna zmluva
3444/2023
39 720,00 € Mesto Nitra Mgr. Ľubomír Urban
5. Júl 2022
Zmluva na dodanie potravín
1483/2022
39 498,30 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra