Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia Šúdolskej ulice v Nitre
873/2024
37 020,00 € iProdos s.r.o Mesto Nitra
26. Júl 2022
zhotovenie prác "oprava spevnenej plochy Benkova ulica pred ZŠ"
1651/2022
36 965,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 303/2023/OŽP
2081/2023
36 805,42 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
18. August 2022
Zmluva o dielo - Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
1755/2022
36 657,84 € Vladimír Malych - Hydroizomat Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva na kúpu vozidla AMMANN
247/2024
36 648,00 € AGRI CS Slovakia, s.r.o. Mesto Nitra
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1151/2023
36 559,00 € Telovýchovná jednota Stavbár PS Mesto Nitra
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov - projekt UNICEF
3408/2023
36 220,00 € Mesto Nitra Základná škola Beethovenova
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1054/2022
36 206,00 € Telovýchovná jednota Stavbár PS Mesto Nitra
9. Apríl 2024
Údržba verejnej zelene v meste Nitra lokalita 2
844/2024
35 991,36 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
16. Apríl 2024
Realizačná zmluva k rámcovej zmluve na poskytnutie služby - údržba zelene lokalita 2
942/2024
35 991,36 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
2. November 2023
Kúpna zmluva č. Z202311948 Z
3085/2023
35 990,00 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
2. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1058/2022
35 932,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
15. December 2022
Neuvedené
2896/2022
35 880,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
31. Január 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie PD pre MŠ Golianova, Nitra
50/2024
35 592,00 € AXA Projekt s. r. o Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1055/2022
35 425,00 € Združenie športových klubov UKF Nitra Mesto Nitra
16. Júl 2022
Zmluva o dielo Obnova náteru prestrešenia nosnej konštrukcie a umiestnenie ochrannej siete na nosnej konštrukcii prestrešenia na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre
1549/2022
35 400,00 € B - Stavmont s. r. o. Mesto Nitra
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z projektu UNICEF - ZŠ Beethovenova
1986/2023
35 144,00 € Mesto Nitra Základná škola Beethovenova
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
3082/2023
35 100,00 € Telovýchovná jednota AC Nitra Mesto Nitra
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
430/2023
35 000,00 € Mesto Nitra Diecézna charita Nitra
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202310959 - orezanie a výrub drevín
2970/2023
34 999,99 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra