Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202310959 - orezanie a výrub drevín
2970/2023
34 999,99 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
23. Apríl 2024
Zmluva na poskytnutie služby - údržba verejnej zelene v Nitre lokalita SPU, P. Háje, Kynek, Zobor, Dražovce
1021/2024
34 968,00 € Ľuboš Cibula Mesto Nitra
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1057/2022
34 902,00 € Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra Mesto Nitra
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
426/2023
34 290,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
427/2023
34 290,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
428/2023
34 290,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
429/2023
34 290,00 € Čermánsky futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
390/2024
34 290,00 € Futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
391/2024
34 290,00 € Futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
393/2024
34 290,00 € Futbalový klub Nitra Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
392/2024
34 290,00 € Futbalový klub Nitra Mesto Nitra
17. August 2023
Zmluva na dodanie potravín
2340/2023
34 255,13 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
20. Február 2024
Kúpna zmluva
428/2024
33 933,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Mesto Nitra
13. Február 2023
Nadštardardná údržba verejnej zelene v meste Nitra - lokalita č. 12 - I,Intenzitky
311/2023
33 725,86 € Ing. Peter Šuchter Mesto Nitra
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí transferu - NKN - Unicef
1177/2024
33 567,24 € Mesto Nitra Nitrianska komunitná nadácia
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby č. j. 571/2023/OSS zo dňa 05.04.2023
3169/2023
33 000,00 € Mesto Nitra SENIORKA, n.o.
7. Február 2023
Kúpna zmluva č. Z2023422_Z
344/2023
32 970,00 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
13. Apríl 2023
Neuvedené
1101/2023
32 570,36 € Neuvedené Mesto Nitra
18. August 2022
Zmluva o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa dielo "Územný plán zóny Janíkovce I., Nitra"
1730/2022
32 400,00 € K2 ateliér, s.r.o. Mesto Nitra
20. September 2023
Zmluva na dodanie potravín
2741/2023
32 377,40 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra