Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Zmluva na dodanie potravín
1287/2022
30 054,75 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí transferu
1700/2022
30 000,00 € Mesto Nitra Neuvedené
6. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní architektonických služieb na vypracovanie zadaní malého rozsahu na riešenia vo verejnom priestore
1879/2022
30 000,00 € SCALE STUDIO a.s. Mesto Nitra
20. Júl 2023
Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu - Revitalizácia mestského parku v Nitre - časť Starý park
1841/2023
29 999,70 € Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údžba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 10 - Čermáň
309/2023
29 992,74 € GREENERY, s.r.o. Mesto Nitra
20. August 2022
Kúpna zmluva
1802/2022
29 517,00 € Nomiland, s.r.o. Mesto Nitra
17. Máj 2022
PD - Revitalizácia fontán v meste Nitra
1080/2022
29 400,00 € stavaqua, s.r.o. Mesto Nitra
1. Február 2024
Zmluva o dielo PD Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže
160/2024
29 280,00 € Modulor Bratislava, s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo - Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 - Cabajská ul. Nitra
1127/2023
28 800,29 € LT development s. r. o. Mesto Nitra
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspoevku - Efektívna implementácia IROP - KM Nitra
1642/2023
28 718,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
1700/2023
28 680,00 € obstaráme, s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1171/2023
28 526,00 € BKM SPU Nitra Mesto Nitra
26. Máj 2023
Zmluva o dielo - Spevnená plocha Borina v Nitre
1558/2023
28 000,00 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z proejktu UNICEF - ZŠ Fatranská
1984/2023
27 904,00 € Mesto Nitra Základná škola Fatranská
10. November 2022
Zabezpečenie prevozu a montáže drevených predajných stánkov
2517/2022
27 840,00 € MK ILLUMINATION, s.r.o. Mesto Nitra
4. Október 2022
Zmluva na dodanie potravín
2017/2022
27 607,65 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo - PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia Novostavba DSS pre ŤZP, ambulantný
595/2024
27 264,00 € MNPA s.r.o. Mesto Nitra
15. December 2023
Kúpna zmluva Z202313931_Z
3473/2023
27 100,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
29. Február 2024
Kúpna zmluva
499/2024
27 100,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1347/2024
27 000,00 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra