Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
271/2023
428 415,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
288/2023
422 241,00 € ARS STUDIO - Štúdio umenia, občianske združenie Mesto Nitra
20. Júl 2023
Kúpna zmluva - mobiliár Obnova Starého parku v Nitre
2162/2023
416 326,59 € DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. Mesto Nitra
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
71/2024
413 272,00 € ARS STUDIO - Štúdio umenia, občianske združenie Mesto Nitra
17. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 363/2022/KreaC
1648/2023
363 640,33 € Adifex a.s. Mesto Nitra
18. Jún 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.1200/07/OM zo dňa 06.11.2007 v znení Dodatkov č.1 až 7 - ZUŠ J.Rosinského.
1251/2022
358 162,68 € Mesto Nitra Základná umelecká škola J. Rosinského
8. Február 2024
Kúpna zmluva na dodanie vozidla Iveco T- Way.
357/2024
353 844,00 € Agrotec Mesto Nitra
12. December 2023
Kúpna zmluva - Audio, video a svetelná technika (zvuková technika) - Kreatívne centrum Nitra
3205/2023
347 009,12 € AP MEDIA, s.r.o. Mesto Nitra
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
425/2023
344 070,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
15. Január 2024
Zmluva na poskytnutie služby na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia v meste Nitra
3551/2023
321 540,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
22. December 2022
prevádzka, údržba a oprava VO
2943/2022
320 916,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
17. August 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra - Bezpečný ženský dom
2234/2023
303 539,64 € EKO stavin s.r.o. Mesto Nitra
16. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Brezový háj - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
2007/2022
299 935,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
29. Jún 2023
Rámcová zmluva na uskutočnenie prác zákazky Dodanie, opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra.
1886/2023
299 928,52 € Vadet, s.r.o. Mesto Nitra
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
59/2024
299 517,00 € UNITED NATION ELEMENTARY SCHOOL, n.o. Mesto Nitra
2. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Zápasníckej haly - telocvične
1717/2022
297 599,40 € Mesto Nitra Telovýchovná jednota AC Nitra
5. December 2023
Zmluva o dielo - Predĺženie pešej zóny 1. etapa
3351/2023
290 433,69 € Cesty, s.r.o. Mesto Nitra
5. September 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu - Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenova
1712/2022
287 640,00 € Fond na podporu športu Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
291/2023
286 421,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nitra -Chrenová Mesto Nitra
8. December 2023
Kúpna zmluva - Audio, video a svetelná technika (svetelná technika) - Kreatívne centrum Nitra
3234/2023
281 887,20 € SRS GROUP, s.r.o. Mesto Nitra