Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o dielo Kúpalisko Sihoť - modernizácia areálu
978/2022
26 865,64 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
27. September 2023
Zmluva na dodanie potravín
2414/2023
26 623,56 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
12. Júl 2022
Orezanie vzrastlých stromov Nitra
1524/2022
26 500,00 € Arboria, s.r.o. Mesto Nitra
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 977/2022/OVaR - Odvodnenie cesty Červeňova
1387/2022
26 310,43 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1351/2024
25 977,25 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
823/2024
25 411,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
6. Február 2023
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve č.j.592/2008/OM
193/2023
25 325,07 € Ing. Juraj Racko Mesto Nitra
8. Február 2023
Rámcová dohoda - geodetické služby
22/2023
25 000,00 € Ing.Peter Turčány Mesto Nitra
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2933/2023
25 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva na dodanie tovaru
740/2022
24 945,48 € Neuvedené Neuvedené
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
282/2023
24 325,00 € Občianske združenie Makovičky Mesto Nitra
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1154/2023
24 324,00 € Box Club Stavbár Nitra Mesto Nitra
19. Máj 2022
Zmluva o dielo Odvodnenie cesty Červeňova
977/2022
24 151,24 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
26. Jún 2023
Kúpna zmluva - kancelársky papier a obálky
1878/2023
23 990,00 € Xepap, spol. s r.o. Mesto Nitra
12. Október 2022
Kúpna zmluva
2227/2022
23 843,00 € FRANCE-TECH Nitra s.r.o. Mesto Nitra
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1062/2022
23 744,00 € ŠK - Karate Farmex o.z. Mesto Nitra
8. Apríl 2024
č. 24/16/060/48 na úhradu prevádzkových nákladov CHD pre rok 2024
923/2024
23 545,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Mesto Nitra
3. Apríl 2023
Zmluva o dielo - likvidácia nelegálnej skládky Súľovská ulica
1010/2023
23 435,03 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Mesto Nitra
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo na stavbu Úprava verejného priestoru na Novej ulici v Nitre
941/2024
23 336,73 € Javorovci,s.r.o. Mesto Nitra
9. Február 2024
Rámcová zmluva na poskytnutie elektro prác
335/2024
23 000,00 € Relco Slovakia, s.r.o. Mesto Nitra