Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1350/2024
23 000,00 € Štefan Remeň REMA Mesto Nitra
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí účelového transferu
1461/2024
23 000,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
23. Máj 2022
Orezanie drevín s odvozom napílenej hmoty
1172/2022
22 829,00 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 302/2023/OŽP
2082/2023
22 768,58 € Zelené mesto, s.r.o. Mesto Nitra
28. August 2023
Zmluva o dielo - Kruhový objazd Dolnočermánska Matica Slovenská
2347/2023
22 556,68 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
3. August 2022
Kúpna zmluva
1694/2022
22 509,98 € Henrich Sonnenschein - ITSK Mesto Nitra
15. Marec 2024
Zmluva o dielo - Rázcestie schodisko na hrad - Hradný kopec
605/2024
22 494,44 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
8. August 2022
zhotovenie prác MK Hlavná NR Janíkovce priechody pre chodcov pri OC Jednota a pošta
1716/2022
22 489,24 € Pro exteriér Mesto Nitra
28. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1124/2022
22 000,00 € HBK Nitrianski Rytieri, o. z. Mesto Nitra
23. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2947/2022
22 000,00 € FC Nitra deti a mládež Mesto Nitra
19. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j 2074/2021/OVaR - Kúpalisko Sihoť - dokončenie gastrozóny
1035/2022
21 979,33 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
21. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.j.452/2023/ÚHA zo dňa 20.02.2023 (čl.IV ods.1, IV.ods.3) - CVČ Domino - Realizačná PD + výkaz, výmer a rozpočet
2424/2023
21 774,00 € Proja architecture s. r. o. Mesto Nitra
13. November 2023
Prevoz, montáž a demontáž drevených predajných stánkov
3171/2023
21 600,00 € Sebestační s.r.o. Mesto Nitra
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1169/2023
21 570,00 € Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra Mesto Nitra
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
617/2023
21 548,69 € Mesto Nitra R1 properties s.r.o.
3. Apríl 2023
na úhradu prevádzkových nákladov CHD pre rok 2023
1094/2023
21 395,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Mesto Nitra
9. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Kreatívne centrum - Stavebný dozor - Kino Palace
1557/2022
21 276,00 € Hico, s. r. o. Mesto Nitra
8. December 2022
Dodatok č.11 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.524/2005/SM zo dňa 28.02.2005 v znení Dodatkov č.1-10
2369/2022
21 233,92 € Mesto Nitra Základná škola Benkova
5. Júl 2022
Kúpna zmluva - reg. "C" KN parc. č. 238/2 a parc. č. 238/3 a novovytvorený pozemok reg. "C" KN parc. č. 238/5
1209/2022
21 169,47 € Mesto Nitra Gabriela Nosianová
24. Október 2022
Zmluva o dielo - Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie
2344/2022
21 047,18 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra