Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2138/2022/OVaR - MK Sadová
2803/2022
211 169,86 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
24. August 2022
Kúpna zmluva - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - IKT
1116/2022
210 624,00 € MICROCOMP - Computersystem s r.o. Mesto Nitra
4. December 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (drevo - veľké technológie) - Kreatívne centrum Nitra
3209/2023
210 610,08 € Felder Slovensko, s.r.o. Mesto Nitra
21. Júl 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 363/2022/KreaC
2011/2023
209 382,06 € Adifex a.s. Mesto Nitra
15. Január 2024
Nákup vozidla Iveco S- Way s cisternou
151/2024
204 210,00 € PROCAR, a.s. Mesto Nitra
31. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.j. 1487/2023/OVaR Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17-21
3065/2023
204 168,43 € Grobstav s.r.o. Mesto Nitra
18. Apríl 2023
Činnost‘ a prevádzkové náklady spoločnosti Nitrianska investičná
1159/2023
200 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná, s.r.o.
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
3089/2023
200 000,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1052/2022
197 575,00 € HK Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
7. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnenie prác č.j. 2138/2022/OVaR - MK Sadová
2802/2022
197 404,08 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
28. Október 2022
súvislé opravy chodníkov
2387/2022
196 000,00 € SEGNIS, spol. s r.o. Mesto Nitra
6. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Sadová
2138/2022
193 116,35 € MIHUVA Stav, s. r. o. Mesto Nitra
12. Jún 2023
Zmluva o dielo Obratisko cestnej verejnej dopravy Dvorčianska ul. Nitra
1651/2023
192 000,00 € JZPVK - Company, s.r.o. Mesto Nitra
14. December 2022
posypová soľ na zimný posyp ciest
2883/2022
191 000,00 € Nelux, s.r.o. Mesto Nitra
2. November 2022
Kúpna zmluva
2381/2022
190 080,80 € Mesto Nitra Róbert Loži
24. Október 2022
Zmluva o dielo - MK Klinčekova
2255/2022
189 907,46 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
64/2024
183 771,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku, RŠÚ piaristov - ZŠS, ŠKD Mesto Nitra
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí NFP - IROP - Z- 302071BTB7-71-77 - Obratisko cestnej verejnej dopravy
2079/2022
182 115,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17 - 21
1487/2023
177 767,46 € GROBSTAV s.r.o. Mesto Nitra
5. Máj 2022
stravné lístky KZ č. Z20223600_Z
1017/2022
174 967,44 € Up Déjeuner, s.r.o. Mesto Nitra