Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 2 Detské ihrisko Novomeského ulica
2949/2022
79 157,57 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
16. Január 2024
Dodatok č.9 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.852/2003/OSM zo dňa 20.11.2003 v znení dodatkov č.1-8
3522/2023
78 624,78 € Mesto Nitra Základná škola Nábrežie mládeže
19. Jún 2023
zneškodnenie odpadov
1826/2023
77 500,00 € SEGNIS, spol. s r.o. Mesto Nitra
10. Február 2023
Zmluva na dodanie potravín
368/2023
77 218,85 € Pekáreň Delika, s.r.o. Mesto Nitra
12. December 2023
Kúpna zmluva - Kino Palace - Dodávka svietidiel pre Kino Palace - Kreatívne centrum Nitra
3368/2023
76 919,51 € BELLATRIX, s.r.o. Mesto Nitra
19. Október 2022
Kúpna zmluva
2225/2022
76 896,54 € Mesto Nitra Ing. Marian Adamčík
13. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 307/2023/OŽP
2067/2023
75 410,12 € OS Kosenie, s.r.o. Mesto Nitra
27. September 2023
Zmluva o dielo - Úprava parkovacích státí, ul. Borodáčova, Nitra
2767/2023
74 227,22 € TIMS, spol. s r.o. Mesto Nitra
23. Január 2024
Zmluva o projektovom partnerstve - URBACT IV - GreenPlace
228/2024
74 200,00 € Municipality of Wroclaw Mesto Nitra
24. Október 2022
Kúpna zmluva
2267/2022
73 800,00 € Mesto Nitra Michal Bánoci
21. December 2022
zabezpečenie prevádzky a údržby CSS
2917/2022
73 800,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
15. December 2023
Zabezpečenie prevádzky a údržby parkovacích automatov.
3481/2023
73 176,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 4 Detské ihrisko Hollého ulica
2950/2022
73 074,77 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
zabezpečenie prevádzky a údržby parkovacích automatov
2918/2022
72 240,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
23. August 2023
Záložná zmluva č.400/198/2020
2421/2023
71 920,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Nitra
24. November 2023
Zmluva o dielo - ZS Topoľová - vytvorenie nových vyučovacích tried
3200/2023
71 905,38 € SO-MA s.r.o. Mesto Nitra
27. Júl 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 2790/2022/OVaR - MK Mrázová 2. etapa
2092/2023
71 146,32 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
21. December 2022
Zmluva na dodanie potravín
2876/2022
70 377,65 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
6. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č.j.2779/2019/OM
239/2023
70 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.
5. September 2023
ochranných pracovných pomôcok
2467/2023
69 999,99 € PRO-NIK, s.r.o. Mesto Nitra