Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2023
Priemyselná soľ na posyp ciest
3157/2023
69 932,00 € FEAST s.r.o. Mesto Nitra
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve na poskytnutie služby č. 301/2023/OŽP
2083/2023
69 621,58 € Seman NR, s.r.o. Mesto Nitra
20. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve od ielo č.j. 2380/2022/OPaSR - Obnova Starého parku v Nitre
3207/2023
68 859,83 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
14. November 2022
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je dodanie tovaru na predmet: "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre - Medziblok 1"
2295/2022
68 500,00 € ORA-Architekti s.r.o. Mesto Nitra
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb Z202311269 - dodanie a výsadba náhradnej zelene 30.11.2023
2972/2023
67 587,48 € Plant Service, s.r.o. Mesto Nitra
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
281/2023
67 523,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
29. December 2022
Revitalizácia detských ihrísk, časť 5 Detské ihrisko Dlhá ulica
2951/2022
67 107,18 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Kúpna zmluva - Knihy - Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ
881/2022/OŠMaŠ
66 874,50 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
24. Január 2024
Zmluva na kúpu vozidla New Holland, Boomer 55 HST
249/2024
66 601,20 € Agrotec Mesto Nitra
15. December 2023
Kúpna zmluva Z202313927 Z
3474/2023
66 000,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
8. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1170/2021/OVaR Reorganizácia ulice Hollého
1292/2022
65 575,20 € Basler&Hofmann Mesto Nitra
9. Január 2024
Dodatok č.12 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
3524/2023
65 123,28 € Mesto Nitra Základná škola Tulipánová
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
63/2024
64 588,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
3. August 2022
Kúpna zmluva
1697/2022
64 499,99 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
28. November 2022
Zmluva na dodanie potravín
2641/2022
63 558,00 € Folk Slovakia Ltd., s.r.o. Mesto Nitra
13. Február 2023
Štandardná údržba verejnej zelene v meste Nitra v lokalite č. 9: Klokočina III, H.Krškany, D.Krškany
308/2023
63 228,05 € STAVSAD, s.r.o. Mesto Nitra
22. December 2022
Zmluva o dielo - Revitalizácia detských ihrísk, Detské ihrisko ulica Janka Kráľa
2913/2022
61 197,28 € mmcite 2 s.r.o Mesto Nitra
29. November 2023
Kúpna zmluva - Martinský vrch (kasárne) - Technológie do remeselných dielní (obslužné zariadenia - informačné technológie a elektronika) - Kreatívne centrum Nitra
3126/2023
60 945,66 € Škola.sk, s.r.o. Mesto Nitra
16. December 2022
Zmluva o dielo - MK Mrázova 2. etapa
2790/2022
60 280,00 € CESTY Nitra, s.r.o. Mesto Nitra
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1053/2022
58 231,00 € Športový klub pri ŠOG - oddiel atletický Mesto Nitra