Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo ZML-OcÚ/465-1/2022
ZML-OcÚ/465-1/2022
0,00 € MO Slovenský zväz záhradkárov Obec Mojzesovo
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo ZML-OcÚ/467-1/2022
ZML-OcÚ/467-1/2022
0,00 € Poľovná spoločnosť Mojzesovo Obec Mojzesovo
7. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - GIS cintorín
Ocú/55-1/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Mojzesovo
7. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Registratúra, IR-DCOM-reg
Ocú/55-2/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Mojzesovo
8. Február 2023
Sponzorská zmluva ZML-OcÚ/58/2023
ZML-OcÚ/58/2023
0,00 € EZ-Elektromont, a.s. Obec Mojzesovo
10. Február 2023
Zmluva o dielo ZML-OcÚ/69/2023
ZML-OcÚ/69/2023
0,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o. Obec Mojzesovo
27. Február 2023
Zmluva o dielo ZML-OcÚ/88/2023
ZML-OcÚ/88/2023
0,00 € Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o. Obec Mojzesovo
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/17/010/74
ZML-OcÚ/2022/443 - dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
29. Marec 2023
Licenčná zmluva ZML-OcÚ/139/2023
ZML-OcÚ/139/2023
0,00 € eSYST, s.r.o. Obec Mojzesovo
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby ZML-OcÚ/144/2023
ZML-OcÚ/144/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Obec Mojzesovo
3. Apríl 2023
Dohoda č. 23/17/054/289 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci
Dohoda č. 23/17/054/289
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
č. ZML-OcÚ/164/2023
0,00 € N.M.-Audit, s.r.o., audítorská spoločnosť Obec Mojzesovo
19. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. ZML-OcÚ/472/2022
ZML-OcÚ/472/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Mojzesovo
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/17/054/289 o zabezpeč. podmienok vyk. ak.čin. formou menš.obec.šlužieb pre obec a o poskyt.príspevku na AČ formou menších obec.služieb obci
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/17/054/289
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
20. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľností
Ocú/166/2023
0,00 € Rybárske združenie Mojzesovo Obec Mojzesovo
25. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb č. ZML-OcÚ/173/2023
ZML-OcÚ/173/2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Mojzesovo
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. ZML-OcÚ/153/2023
ZML-OcÚ/153/2023
0,00 € OZVUČÍME, s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Kúpna zmluva ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o.
ZML-OcÚ/2023/231
0,00 € ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
ZML-OcÚ/2023/232
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Mojzesovo
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov ZML-Ocú/2023/232-1 pre ŠJ pri ZŠ Mojzesovo-Černík
ZML-Ocú/2023/232-1
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Mojzesovo