Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Prístavba a nadstavba materskej školy
13/2023
250 115,60 € m-plan s.r.o. Obec Malé Leváre
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.Z23-013-0004
Z23-013-0004
250 000,24 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Obec Malé Leváre
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo- rekonštrukcia ulice do MŠ
Z23-013-0004
225 972,08 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Obec Malé Leváre
18. December 2023
Zmluva o termínovam úvere č. 17/004/23
96/2023
160 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malé Leváre (Dobudovanie k
101/2023
149 391,29 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
11/07/2022
Doplnená
149 079,70 € Ing. Dagmar Hollá Obec Malé Leváre
30. September 2022
Kúpna zmluva
30/9/2022
126 960,00 € Kvetoslava Šedivá Obec Malé Leváre
11. Október 2022
Kúpna zmluva
10/10/2022
70 440,00 € Milan Prevaj Obec Malé Leváre
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
309070BLG2
69 205,33 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Malé Leváre
15. December 2022
Kúpna zmluva
13/12/2022
65 046,00 € Ing. Linda Slezáková, Ing. Jana Marošová Obec Malé Leváre
19. Október 2022
Kúpna zmluva
18/10/2022
64 320,00 € Jaroslava Somorovská, Peter Somorovský Obec Malé Leváre
15. August 2023
Riešenie migračných výziev v obci Malé Leváre
50/2023
44 200,00 € Ministerstvo investícií, regio Obec Malé Leváre
2. November 2023
Zmluva o dielo "Územný plán obce Malé Leváre"
79/2023
43 200,00 € ÚPn s.r.o. Obec Malé Leváre
16. November 2023
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácií Pro
86/2023
38 500,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
26. Január 2024
Zmluva o dielo - Detské inkluzívne ihrisko RODINKA
2/2024
38 166,79 € Jozef Kliský, akad.sochár Obec Malé Leváre
28. November 2023
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníka v súvislosti s
90/2023
30 000,00 € MOSRZ Malé Leváre-Veľké Leváre Obec Malé Leváre
3. Máj 2023
Výstavba altánku
14/2023
25 576,96 € m-plan s.r.o. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Zmluva o dielo č. zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0019 (Autobusová zastávka
99/2023
23 701,02 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Zmluva o dielo č. zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0032 (Autobusová zastávka
100/2023
20 638,60 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
28. September 2023
Zmluva o pôžičke
63/2023
15 000,00 € Dolné Záhorie Obec Malé Leváre