Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
Zmluva o bežnom účte
13/10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
30. November 2022
Dohoda č.22/02/010/13
29/11/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Obec Malé Leváre
9. December 2022
Aktivačný formulár kominukačného systému Munipolis
10/11/2022
Doplnená
990,00 € Munipolis Obec Malé Leváre
13. December 2022
Kúpna zmluva
12/12/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holomáňová ; MUDr. Július Urban Obec Malé Leváre
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
16/12/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Malé Leváre
21. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom k zmluve č.: S031100019
07/12/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS-03-12-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
20. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy - multif.ihrisko
9/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agent Obec Malé Leváre
23. Marec 2023
Kolektívna zmluva
10/2023
0,00 € ZO SLOVES pri Obecnom úrade Mo Obec Malé Leváre
27. Marec 2023
Zabezpečenie odbornej praxe žiakov III.ročníka Obchodnej akadémie
11/2023
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malé Leváre
15. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov 3.ročníka študi
17/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikan Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
"Revitalizácia zastávk PAD" - parc.č. 2057/10, k.ú. Malé Leváre
22/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
6. Jún 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2022
23/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Jún 2023
LOKA CHATY 5680/322 - bufet na pláži
27/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
19. Júl 2023
novoutvorená parcela č.5680/479 diel č.1 o výmere 10 m2
44/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
21. Júl 2023
Doplnkové dôchodkové sporenie- zmluva č. 120002976
45/2023
0,00 € UNIQA d.d.s.,a.s. Obec Malé Leváre
2. August 2023
"Čerstvé hlavičky" - Kaufland
46/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v Obec Malé Leváre
17. August 2023
PC zostava na plnenie prac.činností na matričných úradoch
51/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Obec Malé Leváre