Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty k. účtu 32 8922 7022/5600
66/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Zmluva o bežnom účte č. SK43 5600 0000 0032 8922 7022
65/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
15. November 2023
Vybrané údaje z informačného systému katastra nehnuteľností
85/2023
0,00 € Geodetický a kartografický úst Obec Malé Leváre
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
87/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
89/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
5. December 2023
Dohoda č. 23/02/010/6 o pomoci v hmotnej núzdi a o zmene a doplnení ni
93/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Malé Leváre
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo dom
95/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Malé Leváre
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného páva na pohľadávky z účtu v banke č. 17/00
97/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
20. December 2023
Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere č. 17/003/19, dodatok č.
98/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 24-013-0032 (Autobusová zastávka - Ci
103/2023
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 24-013-0019 (Autobusová zastávka - Ci
102/2023
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s. Obec Malé Leváre
25. Január 2024
Dodatok č, 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č.
1/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regio Obec Malé Leváre
19. Február 2024
zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť det
4/2024
0,00 € Mesto Malacky (OVM) Obec Malé Leváre
28. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2024 - oceľový odpad
7/2024
0,00 € KBZ s.r.o. Obec Malé Leváre
28. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
8/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Marec 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK15/2024
14/2024
0,00 € AD HOC Malacky Obec Malé Leváre
3. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
36/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovou
46/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
47/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
2. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
48/2024
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre