Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva LV 904 - parcela 5680/341 a parcela 5680/781
45/2024
1 050,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/NAF019
2022/NAF019
1 000,00 € Nadácia EPH Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 600
01/06/2022
1 000,00 € Halkjin Sejfulai - VOKLE Obec Malé Leváre
29. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/341
1/6/2022
1 000,00 € STAVKO J§J, s.r.o. Obec Malé Leváre
9. November 2022
Zmluva o nájme C1-0382BR Malé Leváre
09/11/2022
1 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
24. Máj 2023
Kúpna zmluva- parc.č.11289/2 o výmere 12 m2
20/2023
1 000,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Jún 2023
novoutvorená parcela č.5680/479 diel č.1 o výmere 10 m2
25/2023
1 000,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
19. Jún 2023
pozemok na umiestnenie stánku s rýchlym občerstvením- parc.č. 5680/341
28/2023
1 000,00 € Obec Malé Leváre STAVKO J&J, s.r.o.
23. November 2023
Kúpna zmluva
88/2023
980,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
13. Máj 2022
Kúpna zmluva
13/5/2022
Doplnená
920,00 € Ing. Milan Hanuš a manželka Ing. Alexandra Hanušová Obec Malé Leváre
9. December 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - bufet
1/11/2022
720,00 € A.J.s.r.o. Obec Malé Leváre
9. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01202/2023-PKZP-K40132/23.00 - Obec Ma
50/2024
700,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Malé Leváre
3. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/730
3/10/2022
630,56 € Pavol Juračka, JUDr. Jana Juračková Obec Malé Leváre
22. Jún 2023
Prenájom pozemku par.č. 5680/802 o výmere 654 m2
29/2023
599,94 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
26. Jún 2023
prenájom pozemku parc.č.5680/801 o výmere 666 m2
31/2023
575,22 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
7. Október 2023
Zmluva o nájme parc. č. 5680/810
64/2023
525,06 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. BA/06 - Kniha Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy
54/2024
525,00 € Zdenko Štefunko - Vydavateľstv Obec Malé Leváre
26. Október 2023
Prenájom parc.č.5680/342 odčl.parc.č5680/808 o výmere 555m2
78/2023
518,22 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
4. August 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/754, o výmere 564 m2
48/2023
509,80 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
2. Február 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
1/2/2023-1
500,00 € Seniorské informačné centrum O.Z. Obec Malé Leváre