Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľností- lodenica
12/2023
500,00 € Obec Malé Leváre Lodenica Rudava, občianske zdr
2. Február 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - zariadenie malotraktora FOTOM EUROPAD
3/2024
500,00 € Seniorské informačné centrum O Obec Malé Leváre
27. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/631,, 5680/632, 5680/636
27/10/2022
481,20 € Ing. Jaromír Algayer Obec Malé Leváre
12. Október 2023
novoutvor.pozemkypodľa GP č.9/2023
70/2023
480,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
15. Jún 2022
Zmluva o inzercii 10 122 0150
10 122 0150
474,60 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre
30. November 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
28/11/2022
461,00 € MgA. Eva Martiniak Obec Malé Leváre
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.6.2021
91/2023
459,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
27. Október 2022
Zmluva o inzercii 10 122 0235
26/10/2022
425,88 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre
3. Január 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/732, 733
3/1/23
404,88 € Igor Pobeha Obec Malé Leváre
20. Apríl 2022
Zmluva o inzercii
101220106
398,40 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
7. Október 2023
Nájom RO parcela č. 5680/342
69/2023
385,66 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Júl 2023
prenájom pozemku par.č.5680/784
38/2023
381,75 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
12. Júl 2022
Dodatok k NZ uzatvorenej dňa 11.6.2021
Dodatok č.1 k NZ z 11.6.2021
381,40 € Mgr. Ľubomír Drahovský, MUDr. Lucia Drahovská Obec Malé Leváre
3. Júl 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvirenej dňa 21.3.2018
36/2023
371,28 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
9. November 2023
Prenájom pôdy na LV 4064 rôzna parcely (vid.príloha v zmluve) - výmera
83/2023
367,55 € Obec Malé Leváre Fabušová Miroslava SHR - Nájom
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/768, 5680/769
25/05/2022
365,80 € Peter Lužný, Dana Lužná Obec Malé Leváre
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.5.2018
92/2023
359,50 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
30. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/772
30/9/2022-1
354,46 € Mgr. Patrik Černý Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/771
25/05/2022-1
353,40 € Imrich Vyžinkár, Anna Vyžinkárová Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
59/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre