Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
57/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
15. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/739, 5680/741
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
336,40 € Ing. Milan Hanuš a manželka Ing. Alexandra Hanušová Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Licenčná zmluva - Enex
30/12/2022
300,00 € eSYST, s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Licenčná zmluva - Prolex
30/12/2022-1
300,00 € eSYST, s.r.o. Obec Malé Leváre
26. Október 2023
Prenájom na parc. č. 5680/341 za účelom prevádzkovania požičovne
77/2023
300,00 € Obec Malé Leváre Lodenica Rudava, občianske zdr
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/765
15/06/2022
275,40 € Ľubica Kozárková Obec Malé Leváre
12. Máj 2023
Malé Leváre 11888/1
16/2023
273,05 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
17. Máj 2023
Malé Leváre 5003/4
18/2023
273,02 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
17. Máj 2023
Malé Leváre 636/000
19/2023
273,02 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
27. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/780
20/9/2022
260,00 € DHF, s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Október 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/787
03/10/2022-1
255,90 € Dušan Oravec, Mgr. Jana Oravcová Obec Malé Leváre
27. Jún 2023
novoutvorená parcela č.720/5 o výmere 124 m2
32/2023
250,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
13. Jún 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 14.7.2017
26/2023
245,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k NZ zo dňa 4.1.2021
6/2023
244,10 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
23. Jún 2023
prenájom pozemku parc.č.5680/792 o výmere78 m2, parc.č. 5680/793 o vým
30/2023
242,52 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
12. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/756
27/06/2022
227,20 € Janka Kelemenová Obec Malé Leváre
19. Júl 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/778 o výmere 20 m2, parc.č. 5680/823 o v
42/2023
219,20 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
10. Máj 2022
Zmluva o inzercii 10 122 0125
10 122 0125
213,84 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre
17. August 2023
Malé Leváre 11261 VO - verejné osvetlenie
52/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
21. September 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 25.5.2018
59/2023
196,40 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba