Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Nájomná zmluva, pozemok na poľnohospodárske účely
81/2023
195,05 € Obec Malé Leváre Jurkovič Štefan
19. Júl 2023
prenájom pozemku parc.č. 5680/777 o výmere 31m2, parc.č. 5680/822 o vý
43/2023
185,19 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
9. November 2023
Prenájom pozemku na par. 10040 a parc. 12319 - výmera 12 109 m2
82/2023
175,58 € Obec Malé Leváre Asparagus, s.r.o. - nájom
28. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/786
28/9/2022-3
137,15 € Ing. Rastislav Boča Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva o inzercii 10 123 0028
1/2/2023
126,72 € REGIONPRESS, s.r.o Obec Malé Leváre
6. Marec 2023
Malacko 08,09/2023
5/2023
126,72 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
4. Máj 2023
Malacko 18/2023
15/2023
123,12 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
21. September 2023
Zmluva o inzercii č.10 123 0180- Malacko č.38/2023
60/2023
123,12 € REGIONPRESS, s.r.o. Obec Malé Leváre
27. Apríl 2022
Zmluva o pripojení
2220001307
118,80 € RadioLAN, spol. s r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/656
28/9/2022-4
Doplnená
94,64 € Peter Jánoš Obec Malé Leváre
5. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností parc. č. 5680/342, LV 904
62/2024
110,92 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
8. Jún 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122208776
102,38 € Západoslovenská distribučná ,a.s. Obec Malé Leváre
14. Jún 2022
Kúpna zmluva
220390-121662043-KZ
100,00 € Obec Malé Leváre Západoslovenská distribučná, a.s.
9. Máj 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 4500/2024
51/2024
99,80 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Malé Leváre
23. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist
58/2024
84,29 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/692
17052022-1
80,50 € Ivan Holeš Obec Malé Leváre
2. December 2022
Zmluva o dielo
17/11/2022
80,00 € Edusteps Obec Malé Leváre
14. Júl 2023
prenájiom pozemku parc.č.5680/804 o výmere 15m2, parc.č. 5680/805 o v
40/2023
68,44 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
15. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/746
17052022
59,50 € Ivan Holeš , Janka Holešová Obec Malé Leváre
28. Jún 2023
plánovaná stavba "SA A1 Malé LeváreVN467, VNK, TS, NNK"
33/2023
58,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre