Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
plánovaná stavba "SA A1 Malé LeváreVN467, VNK, TS, NNK"
33/2023
58,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
2. August 2023
plánovaná stavba "SA A1 Malé LeváreVN467, VNK, TS, NNK"- 12570/2
47/2023
58,00 € Západoslovenská distribučná a. Obec Malé Leváre
22. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb - zmena účas
5/2024
45,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-03-12-2022-SK
40,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
9/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
13/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
12/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
11/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
11. Marec 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
10/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
24/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
23/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
21/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
20/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
19/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
18/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
33/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
32/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
31/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
29/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
28/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba