Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
25/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
34/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
35/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
38/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
39/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
44/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
43/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
42/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
41/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
15. Máj 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
52/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Máj 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
56/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
14. Jún 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
66/2024
40,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. September 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti parc.č. 5680/507, 5680/508, 5680/509
28/9/2022
36,12 € Stanislav Abel, Rudolf Abel Obec Malé Leváre
22. Február 2024
Dohoda o splátkach kúpnej ceny za zariadenie
6/2024
32,29 € Orange Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
2. Február 2023
Zmluva č.5/2023 o prenájme nebytových priestorov
19/1/2023
25,00 € Základná škola Gajary Obec Malé Leváre
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
22/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
30/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
3. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
27/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
22. Apríl 2024
Zmluva - prenájom hrobového miesta
40/2024
20,00 € Obec Malé Leváre Fyzická osoba
28. September 2022
Zmuva o nájme nehnuteľnstí - parc.č. 5680/734
28/9/2022-1
18,06 € Stanislav Abel, Rudolf Abel Obec Malé Leváre