Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1002/2023/UZ
533/2023
2 800 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Senica
25. August 2023
Zmluva o viazanom účte zo dňa 25.8.2023
534/2023
2 800 000,00 € OMS a.s. Mesto Senica
25. August 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
535/2023
2 495 000,00 € OMS ARENA Senica a.s. Mesto Senica
26. Máj 2022
Zmluva o termínovanom úvere č.601/2022_UZ
312/2022
2 200 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Senica
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotacie z rozpočtu mesta
674/2023
2 140 000,00 € Mesto Senica Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12/2024
1 900 000,00 € Mesto Senica Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
73/2023
1 790 000,00 € Mesto Senica Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
3. Máj 2024
Zmluva o dielo (Modernizácia bytového domu na ul. J. Kráľa s.č.734 v meste Senica)
263/2024
1 774 683,55 € XENEX, s.r.o. Mesto Senica
30. December 2022
Zmluva o dielo
849/2022
1 571 844,06 € Technické služby Senica, a.s. Mesto Senica
15. November 2023
Zmluva č. 231823 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
725/2023
1 571 844,06 € Environmentálny fond Mesto Senica
28. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb (nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Senica a prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Senica)
103/2024
1 424 385,53 € Technické služby Senica, a.s. Mesto Senica
19. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011N364-122-15 (prvé zverejnenie 18.05.2023)
262/2023
1 419 076,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
19. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.1554/2023/UZ
788/2023
1 319 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Senica
25. August 2023
Zmluva o dielo (Rekonštrukcia domova dôchodcov)
548/2023
1 279 606,97 € Unistav Teplička s.r.o. Mesto Senica
5. Február 2024
Zmluva o úvere (číslo zmluvy 200/915/2023) Rekonštrukcia domova dôchodcov Senica
54/2024
1 279 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Senica
6. Jún 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 560/2017/UZ
366/2024
800 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Senica
6. Júl 2023
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služieb č. 1/2023
403/2023
799 867,70 € ARRIVA Slovakia a.s. Mesto Senica
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ATK3 zo dňa 2.8.2021 (prvé zverejnenie 15.5.2024)
387/2024
773 248,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
23. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
217/2022
735 971,25 € Mesto Senica Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluveo o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/18 (prvé zverejnenie 28.6.2023)
385/2023
707 044,83 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Senica