Centrálny register zmlúv

Obec Vrbovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_ZŠ Vrbovce-oprava strechy
22/155-04
200 244,44 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP_obec Vrbovce_MIRRI SR Bratislava_riešenie migračných výziev
2023/41
192 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vrbovce
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 15.12.2022_oprava strechy telocvičňa ZŠ
2023/50
115 508,58 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
21. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby_obec Vrbovce_L.I.R.R. s.r.o. Prievidza_ZŠ Vrbovce telocvičňa-oprava strechy
22/156-05
106 818,19 € L.I.R.R. s.r.o Obec Vrbovce
1. Jún 2023
Kúpna zmluva_obec Vrbovce_AGRA s.r.o. Martin_traktor a čelný nakladač
2023/35
93 044,40 € AGRA s.r.o. Obec Vrbovce
3. August 2023
Zmluva o dielo_Obec Vrbovce_CS, s.r.o., Trnava
2023/53
68 596,93 € CS, s.r.o Obec Vrbovce
12. December 2022
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vrbovce
2022/105
50 457,94 € VKS ELTO s.r.o. Obec Vrbovce
6. Jún 2023
Kúpna zmluva_J.Horňáková_Z.Kavická_J.Jediný
23/39
40 188,00 € J.Hornáková, Z.Kavická, J.Jediný Obec Vrbovce
15. Marec 2024
Zmluva o dielo_obec Vrbovce_3A3 s.r.o. Bratislava
2024/7
29 400,00 € 3A3 s.r.o. Obec Vrbovce
8. Marec 2023
Zmluva o dielo_Obec Vrbovce_Ľuboš Krček, Sobotište
2023/20
24 347,48 € Ľuboš Krček Obec Vrbovce
25. Október 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_M.Hrivnák
2023/65
21 000,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
1. Jún 2023
Kúpna zmluva_obec Vrbovce_ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Tr.Teplice_veľkoob.kontajnery
2023/36
19 908,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Vrbovce
18. December 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce_Ing. M.Mareček-Kolibiský_Bc. D. Dulová
2023/81
18 699,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Obec Vrbovce_AGRA s.r.o, Martin
2023/52
12 957,00 € AGRA s.r.o Obec Vrbovce
16. August 2023
Kúpna zmluva_Obec Vrbovce _Ing. Anna Švábiková
2023/55
10 000,00 € Ing. Anna Švábiková Obec Vrbovce
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie_Vrbovce_Ministerstvo financií SR
2024/02
6 400,00 € Ministerstvo financií SR Obec Vrbovce
31. August 2022
Dohoda o podmienkach poskytnutia a využitia fin.grantu_obec Vrbovce_Nadácia COOP Jednota Bratislava
5
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Ba/obec Vrbovce Obec Vrbovce
21. December 2023
Kúpna zmluva_D. Opluštilová
2023/87
5 307,20 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce
5. Jún 2023
Kúpna zmluva_J.Valášek_P.Chalupa_J.Kramár
23/38
4 460,00 € Pavol Chalupa, Ján Kramár, Ján Valášek Obec Vrbovce
21. December 2023
Kúpna zmluva_V. Klimek_S-Klimeková
2023/88
4 347,00 € Obec Vrbovce Obec Vrbovce